רשימת התעודות ותוכנן

עמוד:כ

רשימת התעודות ותוכנן 6 . 9 . 1914 . 1 אל דוד דוברינסקי פנייה שיחזור לקלנדיה . / עמוד 20 . 11 . 1916 . 2 9 אל המשרד הארץ ישראלי מצב הפועלים והיחס אליהם . 27 . 11 . 1916 . 3 10 / אל יעקב טהון בקשה לתקציב למשקי פועלות . 9 . 5 . 1917 . 4 13 / אל ועד התאחדות מושבות יהודה דרישה שלא להעסיק את המגורשים מיפו אלא את הפועלים שעבדו קודם גירוש . 26 . 2 . 1918 . 5 14 / דברים בוועידה השביעית של הסתדרות פועלי יהודה מאבק ההסתדרות למען קיום פרודוקטיווי של הפועלים במלחמת העולם הראשונה . 1919 . 6 15 / תזכיר אל המוסרות המיישבים הצעה ליישב את קבוצת "עבודה 25 . 5 . 1920 . 7 17 / . " אל עקיבא אטינגר תכנית עבודה לקבוצת עולים חדשים . 13 . 8 . 1920 . 8 27 / מאמר בעיתון "הפועל הצעיר" דיון בכינוס ועידה כללית לפועלי הארץ . 6 . 6 . 1921 . 9 29 / אל רבקה מהרשק נאום הנציב העליון סמואל ב 3 ביוני 3 . 12 . 1921 . 10 31 / . 1921 אל רבקה מהרשק רשמים מדגניה ב . 32 / 13-20 . 11 . 1924 . 11 מאמר בעיתון "הפועל הצעיר" בעיות המושב ויתרון הקבוצה על הקיבוץ . 29 . 4 . 1925 . 12 38 / דברים באספת סניף "הפועל הצעיר" דיווח על הביקור בברית המועצות . . 13 47 / אוגוסט 1925 אל אלישבע קפלן דיווח על הקונגרס הציוני ה 27 . 3 . 1926 . 14 50 / . 14 אל חברי קבוצת דגניה א המוטור המשותף לשאיבת מי הירדן . 16 . 5 . 1926 . 15 52 / אל חברי הדירקטוריון של הקרן הקיימת לישראל ביקורת על עמדתו השלילית של אוסישקין כלפי המרכז החקלאי . 17 . 6 . 1926 . 16 54 / אל אלישבע קפלן גיוס כספים להתיישבות וענייני עבר הירדן . 61 / 4 . 9 . 1926 . 17 אל אלישבע קפלן כניסה ליוון ורשמים מסלוניקי . 9 . 9 . 1926 . 18 62 / אל אלישבע קפלן גיבוש הצעה ליישב 1 , 000 מתיישבים . 26 . 9 . 1926 . 19 65 / דברים בוועידה העשרים של "הפועל הצעיר" הצעה ליישב 1 , 000 מתיישבים בעלות נמוכה . 23 . 11 . 1926 . 20 66 / אל אלישבע קפלן אכזבה לנוכח הביקורת שלה על תכניתו . 8 . 12 . 1926 . 21 70 / מאמר בעיתון "הפועל הצעיר" קריאה להנהלה הציונית לאמץ את התכנית ל"התיישבות האלף 73 / . " 10 . 2 . 1927 . 22 אל אלישבע קפלן המשבר הכלכלי והשלכותיו . 1 . 4 . 1928 . 23 74 / אל רבקה מהרשק ונועה שקולניק הקלה במשבר הכלכלי ויזמה לאיחוד מפלגות . 3 . 3 . 1929 . 24 76 / אל אלישבע קפלן קריאת ספרים והמצב הכלכלי בארץ . 14 . 8 . 1929 . 25 78 / אל אלישבע קפלן הקמת הסוכנות היהודית . 7 . 2 . 1930 . 26 84 / מאמר בעיתון "הפועל הצעיר" על השימוש בכספי המגבית המיוחדת . 85 / 20 . 3 . 1930 . 27 אל אלישבע קפלן ( שקולניק ) מות בלפור ותגובת וייצמן . 26 . 3 . 1930 . 28 88 / אל אלישבע קפלן ( שקולניק ) הבעת שמחה על ההיריון . . 29 90 / סוף ינואר 1931 טיוטת תזכיר אל הברון אדמונד דה רוטשילד עמדת הפועלים בעניין הדת , יישוב ארץ ישראל , ועבודה עברית . 91 /

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר