פרק ראשון קורבנות גברים במשפחה – האם יש תופעה כזו?

עמוד:13

פרק ראשון קורבנות גברים במשפחה – האם יש תופעה כזו ? שרה בן דוד * הועדה קיבלה מנדט לעסוק בתופעת האלימות במשפחה לסוגיה השונים . לצורך ייעול העבודה ... החליטה הועדה להתמקד בשלבים הראשונים של העבודה בנושאים הקשורים לאלימות כלפי נשים ... [ בהמשך ] ירחיב הצוות את תחומי עבודתו ויבחן נושאים הקשורים לסוגי אלימות נוספים כגון , אלימות כלפי ילדים , כלפי קשישים , כלפי הורים ואחרים . ( דו " ח הוועדה הבין משרדית לטיפול בבעיית " האלימות במשפחה " 1998 ) מבוא התופעה של אלימות במשפחה , היקפה וחומרתה – על כל השלכותיה על חברי המשפחה – הופכים אותה לבעיה חברתית שראויה ואף זוכה להתייחסות רחבה במאמרים ומחקרים רבים . ואולם , במרבית המקרים ההתייחסות היא בעיקר לנשים המוכות ולגברים האלימים ; מאמר זה מבקש להפנות את תשומת הלב למגדר הנאלם ( ראו : באום , – ( 2006 גברים שהם קורבנות האלימות במשפחה או בזוגיות , ולזרות אור על תופעה שעד כה זכתה להתייחסות מוגבלת ביותר . חשוב להדגיש שאין הכוונה במאמר זה להמעיט או לשלול מכל בחינה שהיא את ההיקף והחומרה של אלימות זוגית כנגד נשים על ידי גברים , אלא לנסות לבחון מחדש את הנושא ואת האפשרות שלאלימות זוגית או לאלימות במשפחה פנים רבות , ובכלל זה , אלימות של נשים כנגד גברים . אמנם , מחקרים רבים מצביעים על כך שהאלימות הזוגית אינה מצטמצמת לכדי אלימות גברית ולכדי קורבנ וּ ת נשית , אלא שזוהי תופעה הדדית שבה לעתים האישה היא האלימה , לעתים הגבר , ובמקרים אחרים שניהם גם קורבנות וגם פוגעים (& DeKeseredy . ( Perry , 2006 ; Kelly , 2003 עם זאת , התפיסה השלטת כיום בחוגים רבים בארץ ובעולם היא שהאלימות כנגד נשים היא עדיין אחת הבעיות החברתיות המרכזיות . ההתייחסות אל האלימות כלפי נשים היא כאל בעיה קריטית של בריאות הציבור , והמזכירה הכללית של ארגון " אמנסטי אינטרנשיונל " הגדירה אותה כ " סרטן שפוגע בליבה של החברה " ( גור , . ( 2006 * פרופ ' , המחלקה לקרימינולוגיה , אוניברסיטת אריאל .

הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר