דבר העורכים

עמוד:5

פערי הכוח הפיזי שבין גברים לנשים , ברי כי על פי רוב נשים פגיעות יותר מאשר גברים , ואין עוררין על כך שהתופעה של רצח נשים בידי גברים שכיחה בהרבה מאשר התופעה ההפוכה , של גברים שנרצחים בידי נשים . מאליו מובן כי אין כל חולק על הצורך להמשיך להקצות משאבים לטיפול בתופעת הנשים המוכות ( . ( Straus , 2012 ברם , בצד אוכלוסיית הנשים המוכות , אנו סבורים כי אין די מודעות לקיומה של קבוצה שגודלה אינו זניח כלל , של גברים שנפלו קורבן לפגיעה פיזית או נפשית בעטיה של אלימות נשית ( Fiebert , 2012 ) ( או אחרת ) כלפיהם . הספר סוקר את הספרות העדכנית שבנושא ; חושף ממצאים מפתיעים ומדאיגים בדבר היקף התופעה של אלימות נשית המופנית כלפי גברים כמו גם את מיעוט המחקר שנערך בתחום ; ומציף את סוגיית היחס הבעייתי והמורכב של הרשויות כלפי נשים אלימות . אגב כך מוקדש בספר מקום לאחד מסוגי האלימות שאינם זוכים להכרה ולסיקור די הצורך : אלימות משפטית , המתבטאת בהגשת תלונות שווא של נשים כנגד גברים שמשמעה – פתיחת הליך משפטי כנגד אדם חף מפשע . אחת הנגזרות החמורות של הדרת העיסוק בתופעת האלימות הנשית מהשיח הציבורי והאקדמי היא יחס החברה והרשויות לקורבנות גברים . זהו היבט נוסף של קורבנ וּ ת גברית שאנו מבקשים להפנות אליו את הזרקור : סטראוטיפים חברתיים ; יחסן הנפתל של מערכות החוק והאכיפה והמסגרות הטיפוליות לגברים פגועים ; והיעדר הכלים לטיפול בקרב הסוכנים החברתיים . כל אלה מעצימים את הקושי של גברים להודות בפגיעותם ומחמירים את תופעת תת הדיווח : לא אחת , נוכח מחסום הבושה , הבדלים ג ' נדריאליים וסטיגמות חברתיות מתקשים גברים שנפלו קורבן לדווח ולשתף בהתנסותם הקשה . חמור מכך , היה והצליחו לאזור את הכוח ופנו לגורם זה או אחר , פעמים רבות הם נתקלים בתגובות של לעג , אי אמון והתכחשות לעצם היתכנות התופעה (& Carney , Buttell , & Dutton , 2007 ; Stets , ( Straus , 1990 ואף יש שהם הופכים לחשודים בעצמם . בספר זה ביקשנו אפוא לבטא ולשקף את המציאות הקשה שבה , באותם מקרים שבהם הגברים הם הקורבנות , משתיקה המערכת את קולם , ובכך מנסה להעלים את מצוקתם ולהאלים את זעקתם . מכאן נובע שמו של הספר : אלימות אילמת - גברים כקורבנות . מבנה הספר לספר שני חלקים . חלקו הראשון עוסק בהגדרת הסוגיה המרכזית : גברים כקורבנות לאלימות במערכת הזוגית . הפרק הראשון דן בהגדרת התופעה של אלימות בזוגיות ובמשפחה ועוסק בשאלה אם קורבנ וּ ת גברית אמנם קיימת . במאמרה , מציגה שרה בן דוד מחקרים ונתונים סטטיסטיים המוכיחים כי לא כל אלימות זוגית היא בהכרח דיכוטומיה ברורה שבה הגבר הוא הפוגע והאישה היא הנפגעת , וכי לעתים קרובות מדובר באלימות הדדית ; במספר לא מבוטל של מקרים נוספים , אף מתברר כי האישה היא התוקפת והגבר הוא המותקף . בן דוד חושפת את ההיעדר הכמעט מוחלט של מחקר בנושא של אלימות נשית בזוגיות , ודנה בסיבות לכך .

הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר