אנייה טרופה וצופה : פרדיגמה למטפורה של הוויה

אנייה טרופה וצופה : פרדיגמה למטפורה של הוויה

מחבר: הנס בלומנברג
שנת ההוצאה: התשס"ו - 2005
מילות מפתח: פילוסופיה
הנס בלומנברג (1920-1996) הוא אחד מחשובי התיאורטיקנים של המודרניות ומחבר הלגיטימיות של הזמן המודרני. הגותו העשירה מציגה לפנינו "תמונת אדם" המבטאת הכרה בחולשתו, ובצורך בהגנה ובהכוונה בעולם זר ועוין. המטפורה שעליה מעיד שמו של הספר 'אנייה טרופה וצופה' היא הדהוד חוזר ונשנה של סיפור החולשה וההתגברות עליה.
המפעל המטפורולוגי, המרכזי בפועליו האינטלקטואליים הענפים של בלומנברג, מורכב מסדרה של מחקרים שכל אחד מהם עוקב אחר תולדותיה של מטפורה מרכזית אחת, וחושף ומברר לעומק את העולם המושגי הקשור בה. ל'אנייה טרופה וצופה', אחד מהמחקרים הייחודיים בסדרה זו, צורפה כנספח המסה על "תיאוריה לא-מושגית" וניתן למצוא בה סיכום ביניים ואישור כוונות מחודש של המפעל המטפורולוגי.
הספר יחד עם המבוא המקיף מאת ד"ר פיני איפרגן פותח לקורא העברי צוהר להגותו רבת-הפנים של הנס בלומנברג, העשירה בתוכנה ומבריקה בדרכי כתיבתה. אל הספר
נושא/נושאים: , פילוסופיה
תוכן הספר:
הוצאת שלם

עמודים:
א  ב  ג  ד  ה  ז  ט  י  יא  יב  יג