בתי-הדין בימי התלמוד

בתי-הדין בימי התלמוד

מחבר: שלום אלבק
שנת ההוצאה: תשמ"ה - 1980
מילות מפתח: תקופת המשנה והתלמוד; הלכה; תלמידי חכמים; תלמוד; משנה; שאלות ותשובות; תלמיד חכם
עניינו של הספר להבהיר את היסודות העיוניים של פעולות בתי הדין ומקור כוחם, ושל תפקידי הדיינים ומעשיהם בימי המשנה והתלמוד.
מתגלה בספר מקומם של בתי הדין והדיינים בעולמם של חכמים, ומתבאר בו חלקה של הדיינות בעשיית ההלכות. עם הבהרת יסודות אלה עולים עניינים ובעיות שהם מן המרכזיים בעיונם של המצויים אצל צדדיה השונים של תקופת המשנה והתלמוד: תולדות התקופה, ההלכה והחברה, התרבות והחינוך וכן תולדות הספרות התלמודית ומקורותיה; כגון: הסמיכה והרשות שנתנו הנשיא וראש הגולה לחכמים, הלימוד בישיבות, הדיינים והעיסוק בצורכי הציבור, וכיוצא באלה. אל הספר
תוכן הספר:
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

עמודים:
1  3  4  5  7  9  13