להבין דברי חכמים : מבחר דברי מבוא לאגדה ולמדרש משל חכמי ימי הביניים

להבין דברי חכמים : מבחר דברי מבוא לאגדה ולמדרש משל חכמי ימי הביניים

מחבר: יעקב אלבוים
שנת ההוצאה: תשס"א - 2000
מילות מפתח: רבי יהודה הלוי; ספרות חז"ל; מהר"ל מפראג; ריה"ל; הלוי, יהודה; הלוי, י.; חז"ל; יהודה ליוא בן בצלאל; המהר"ל מפראג; מהרל מפרג; רבי יהודה ליווא בן בצלאל
במבחר דברי המבוא לאגדה ולמדרש שבקובץ זה הובאו דבריהם של החשובים בחכמי ימי הביניים למן תקופת הגאונים ועד ועד רמח"ל.
מן העיון בדבריהם על האגדה והמדרש עולה שפעמים רבות גישותיהם הרוחניות הן המכתיבות את עמדתם כלפי דברי חז"ל. פילוסופים מוצאים בהם דברי פילוסופיה, מקובלים רואים בהם רמזים לסודות הקבלה, וכך גם בעלי שיטות אחרות.
אלה ואלה אנו מוצאים בדבריהם עיונים חשובים, שיש בהם כדי לפתוח צוהר גם להבנת דברי חז"ל עצמם וגם להכרת עולמה של יהדות ימי הביניים לגווניה.
מאחר שפעמים רבות דברי חכמי ימי הביניים הם כספר החתום לקורא בן דורנו - הן מבחינת הלשון הן מבחינת העניין - הובאו הללו לעתים בשינויים קלים, צורפו להם הערות רבות והוקדמו להם מבואות. בראש המבחר פרק מבוא מקיף על הגישות השונות לדברי המדרש והאגדה, כמו שבאו לידי גילוי בדברי גדולי חכמי ישראל מראשית ימי הביניים עד תחילת העת החדשה. אל הספר
נושא/נושאים: , ספרות עברית
תוכן הספר:
מוסד ביאליק

עמודים:
1  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  
28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  47  48  49  50  51  52  53  54  
55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  
80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  
107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  
132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  
157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  
182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  205  206  207  208  
209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  
237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  
265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  
290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  
318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  
343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  
368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  393  
394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  
419  420  421  422  423  424  425