בצל המלחמה : שיחות ב"יד טבנקין"

בצל המלחמה : שיחות ב"יד טבנקין"

מחבר: מנחם דורמן
שנת ההוצאה: 1983
מילות מפתח: מבצע שלום הגליל; ציונות והשאלה הערבית; ישראל - פוליטיקה וממשל; הסכסוך הערבי ישראלי; מלחמת לבנון; מלחמת לבנון; של"ג (מבצע שלום הגליל); שלום הגליל (מבצע); מלחמה; של"ג; ש.ל.ג.; ש. ל. ג.; שלג; מבצעים; שלום הגליל; שלום-הגליל; לבנון; מלחמות; מלחמת
שיחות אלו, שהתנהלו בצל המלחמה בעודה בעיצומה בלבנון, הקיפו תחומים שונים של חיינו כאן, במדינה ובקיבוצים. מלחמת-שלום-הגליל, שנהפכה תוך ימים מספר - לא מחמת תקלה או ביש-מזל, אלא במכוון ובמחשבה-תחילה – למלחמת-לבנון, חוללה משבר חריף, בעורף ובחזית: משבר זה משתקף כיאות בשיחות שלפנינו ועל-כן חיוניותן האקטואלית עומדת בעינה, מה גם שהמלחמה טרם נסתיימה, בעצם. היא לא נסתיימה כי צה"ל עודנו מחופר מעבר לגבולנו הצפוני, ואילו גבולנו הצפוני- שלום הגליל - טרם מובטח. שיחות אלו, ש"יד טבנקין היתה יוזמתן ואכסנייתן, היו שיחות חברים במלוא מובן המלה, ללא התנצחות, בכבוד הדדי והקשבת איש לדברי רעהו, מתור התקווה, שביחד ובמשותף אולי נגיע לשורשי המשבר, שהבנתו עשויה להיות תחילת פתרונו. אל הספר
תוכן הספר:
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית

עמודים:
1  2  3  4  5  6  8  9  10  11  12  13  14  15