בצֵל המלחמה: שיחות ביד טבנקין

עמוד:4

ערך מנחם דורמן 2­ 300­ 282­ ISBN965 כל הזכויות שמורות ל"יד טבנקיף' By Hakibbutz Hameuchad publishing House Ltd 1983 Printed in Israel נדפס בדפוס "חדקל" ת"א

יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר