שיחה ראשונה

עמוד:9

נתיבה של שלימות ציונית­סוציאליסטית, הירואית ונמשכת ממקורותיה . ובעוד אנו דנים בהגדרה של הנושא לשיחה המיועדת אירעו בלבנון מאורעות סברה ושאתילה, והורגש הצורך לשנות את ההגדרה בכיוון של הרחבה ופתיחה, כלומר ­ לפתוח יותר, להסתכן בהגדרה יותר פתוחה המאפשרת לכל אחד מהמשתתפים לומר את דברו, לומר מה שנראה לו לעיקר "נוכח המתרחש עתה' / ללא פארטיטורה, ללא ראשי­פרקים מחייבים . ואכן, ככה הגדרנו את השיחה הזאת­­"לנוכח המתרחש עתה" . האחריות על דברי הפותחים היא עליהם ורק עליהם ולא על הנהלת "יד טבנקין" או "אפעל" . לא אמרתי "כל" האחריות, כי הרי אנחנו נושאים בהחלט באחריות על כך שפנינו אל חברים אלה ואנחנו אסירי תודה על שנענו להצעה להיות הפותחים בשיחה זו . שלא כבימי­עיון אחרים, שיש בהם הזמנות אנונימיות, קיבלה על עצמה הפעם ועדה מצומצמת לקבוע את רשימת החברים המוזמנים . בשם הוועדה הזאת יש מקום להתנצל על הרבים שלא הוזמנו, רבים שהיו ראויים ומועילים בשיחה זו ואף­על­פי­כן לא הוזמנו, אם בגלל מיגבלות של המקום המאכסן ואם בגלל היקף של משוחחים . התנצלות זו מתייחסת לא רק לחברי קיבוץ, אלא גם לחברים וידידים של התנועה הקיבוצית שרק מקצתם הוזמנו לכאן ורבים שהיו ראויים להיות מוזמנים נבצר היה מאתנו לפנות אליהם . ולבסוף אני חוזר ומדגיש כי תכליתה של השיחה היא במחש­ בה ובקשב הדדיים . לא נעסוק פה לא בבעיות מחנאיות אשר בתוך מפלגת­העבודה ולא בבעיות פרסונליות כלשהן . ננסה להחליף דברים זה עם זה על הבעיות המרכזיות נוכח המתרחש עתה . מנחם דורמן נדמה לי שלא אנקוט לשון של גוזמה אם אומר בפתח הדברים, כי מאז קום המדינה ועד היום, במשך שלושים וחמש שנה, לא היה לנו אף לא יום אחד של שלום ממש, שלום כפשוטו, שלום נורמלי . בהפסקות 9

יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר