שיחה ראשונה

עמוד:15

הסוציאליסט, אבל לא אבו להכיר את המיליטריזם שבו" . או אז זרקו את פועליותו, את דבקותו בסוציאליזם ובקומונה והפכו את ה"מיליטריזם", שכלל לא היה בו, לאידיאל של בית'יר, שממנה צמח אצי'ל, אשר נהפך, עם יסוד המדינה, למפלגת "חירות" ­ זו שבידיה כיום ההגמוניה של השלטון במדינת ישראל . מה שמייחד את מנחם בגין ) אחרי זאב ז'בוטינסקי ( מכל מנהיגיה של תנועה זו, עד אשר הביאה עד הלום, להגמוניה הזאת, היו דבקות קנאית בחזונה הראשוני של תנועתו עם יכולת של גמישות והסתגלות לתנאי הזמן המשתנים . כאשר נתהולל במאי 1977 "המהפך" הידוע, היו אצלנו חברים שהישלו את נפשם באשר לעומק התמורה ומשך­זמנה הצפוי . הם לא ראו נכונה כי הרביזיוניזם, שהגיע לשלטון במדינת ישראל, יעשה מאמץ עצום לחולל רביזיה בכל מערכות חיינו כאן : בכלכלה, בחברה, בתרבות ומעל הכול ­ בדרכי ההפעלה של צבא­הגנה­לישראל . חוששני, שעד היום יש אצלנו חברים מרכזיים שלא הסתלקו לגמרי מאשליית האפיזודה" ולפיכך הם טועים לחשוב שניתן לשים קץ ל"אפיזודה" זו בעיקר על­ידי תמרונים פרלמנטריים, שאינם מצריכים שינוי­ערכין בתנועת­ העבודה ובהסתדרות­העובדים פנימה . מכל מקום, גורמים שונים, שלא אעסוק בהם כאן והפעם, ערפלו את הכרת עומק ההתרח­ שות שאירעה במדינת ישראל עם עליית "חירות" לשלטון, על בסיס של קואליציה עממית רחבה, עד שהתחוללה, בקיץ תשמ"ג, מלחמת­לבנון, שאדריכלה הוא ראש הממשלה, מנחם בגין . כמנהיגה של מפלגת "חירות" בסמכות מוחלטת וכאידיאולוג שלה ונושא מסורתה מאז ועד היום, הוא גם האדריכל של המלחמה הזאת במלוא היקפה . זהו למעשה היקף מעצמתי של מדינה קטנה, דלת אוכלוסין ודלת אמצעים חומריים, אשר אנוסה היתה ­ והיא מוסיפה להיות אנוסה ­ לקיים ולפתח עצמה צבאית מופלגת . מה בין תפיסה הגנתית לבין תפיסה מעצמתית ? ההבדל בין זו לזו הוא כהבדל שבין הקונצפציה הצבאית שפיתחוה אליהו גולומב ויצחק שדה ודוד בךגוריון ויגאל אלון וישראל גלילי, ייבדל לחיים ארוכים, לבין הקונצפציה הצבאית, שהציע לאח­ 15

יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר