שיחה ראשונה

עמוד:8

וישנה תופעה של היפגעות ההזדהות עם צה"ל, ומאידך ­ הזדהות שאיננה מבחינה בהבדל בין צה"ל, שנועד לשמש מכשיר להגנת הקיום של המדינה מפני מיתקפה בגבולותיה הטריטוריאליים, לבין הפיכת צה"ל למכשיר לשם שינוי גבולות המדינה על­ידי יוזמה תוקפנית וכיבוש צבאי . ישנה אי­הבחנה בין משמעת נאורה בגדרי ערכים ומצפון לבין נרצעות וצייתנות לכל דבר, ומאידך ­ יש שמתוך הזדהות טהורת­כוונות מגיעים להטרחת תירוצים מתירוצים שונים לשם הצדקות מהלכים הראויים לפסילה . אנחנו לא נהיה אנחנו אם לא נתייחס למהלכים אלה בשלילה ולא נתקומם נגדם ­ רעיונית, פוליטית וחינוכית . ישנם געגועים לדברה הצלול והמדריך של התנועה, אך יש אי­נחת מהתנועה הפוליטית שכולנו נמנים עם חבריה, מחמת התכתשויות שבקרבה ומחמת ביטויה הרעיוני המטושטש . ממילא פונה הדעת אל התנועה הקיבוצית . בתנועה הקיבוצית גברה התודעה בהכרח של מעורבות פוליטית מוגברת, אבל, מאידך, עדיין אין ידיעה כיצד לעשות זאת באורח יעיל ואחראי . התנועה הקיבוצית נקלעת בין התחדדות התודעה הזו לבין אי­הידיעה איך להתגבר על החיץ שבינה ובין חלקים גדולים של הציבור . הפרספקטיבה איננה מבטיחה תנאים לאפשרות של "תפיסת שלווה" בעתיד הקרוב . מדיניותו של ה"ליכוד" עשויה לעורר נוגדנים מסוכנים מאוד לישראל ובכלל זה גם לחצים והתערבות בהוויתנו הפנימית . נוכח המדיניות של ה"ליכוד" אי­אפשר שלא יחריפו המאבקים הסוציאליים והרוחניים . מחמת החולשות המשתרשות בחברה הישראלית מזומנים לנו מיבחנים שבוע שבוע ­ וזה מחייב אקטיביזם חברתי­רעיוני של תנועת­העבודה . הנה כי כן, באחד מדיוניה של הנהלת "יד טבנקיך אמרנו זה לזה : בואו, בזמן חברים, העוף למינהו, מכל צבעי הקשת בתנועה, נוועד יחד לשאול את עצמנו שאלות, להציב םימני­ שאלה וסימני­קריאה . היה מי שאמר : בואו, נגדיר מהי בימינו הנתיבה שבין ה"ליכוד" לבין של"י; מהי הנתיבה העצמאית, הצלולה, של תנועת­העבודה, עם התנועה הקיבוצית בתוכה, 8

יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר