שיחה שניה

שלה ניזהרה מלהעמיד את המדינה כצד מוצהר במאבק שבין מעצמות­העל . גם כאשר עמדנו בעימות חריף עם ברית­ המועצות לא הגדרנו את עמדתה של מדינת ישראל כמדיניות אנטי­סובייטית . אינני סבור שיש בתוכנו חילוקי­דעות ביחס למדיניותה של ברית­המועצות, הן בהקשר הציוני והן בהקשר הסוציאליסטי, אולם מכאן עד להכנסת המדינה לקונפליקט ישיר עם מעצמת­על, שיש לה ללא ספק אינטרסים ממשיים באיזור, המרחק גדול . זו לא רק שגיאה אלא גם אווילות מסוכנת ולא יעבור זמן רב שאווילות זו תדרוש מאתנו את המחיר . והדבר האחרון, זו התופעה של עירעור מעמדה של ההסתדרות בקרב העם ובעיקר בקרב ציבור­העובדים . תופעה זו היא ראשית­כל תוצאה של תהליכים פנימיים ממושכים . אנחנו עוס­ קים בנושאים פוליטיים רוטטים, אבל מרוב הכנסתם לתחום העיוני אנו פוסחים על אחד הסימפטומים של ריקבון . חיזוק מעמדה של ההסתדרות דורש את כל תשומת­לבנו לשינוי פני ההסתדרות וחידושה הן בדרכי תיפקודה והן בחידוש ההנהגה שלה . ברצוני לומר, שהראציונליזאציה של ערכי תנועת­העבודה על יסוד כלכלת בורסה ופסיכולוגיה גלותית, מנחם­מנדלית, בשי­ לוב עם טכנולוגיה ממוחשבת, היא בלתי­אפשרית, לדעתי . הבעי...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית