נמצאו 2221 ספרים בקטגוריה
לכל הספרייה
מאת: אריאל פינקלשטיין
תיאור: מחקר זה בוחן כיצד משפיע הרקע הפוליטי של נבחרי ציבור בשלטון המקומי – היותם חברי מועצה או ראשי רשות — על היבחרותם לכנסת, ומיהם הנהנים העיקריים ממקפצה זו.
הממצאים המרכזיים העולים מהמחקר הם:
נתונים כלליים. משנת 1977 כיהנו בכנסת (בעת היבחרה) 691 חברי כנסת, ול-196 מהם היה רקע בשלטון המקומי (28.4%). שיעור זה נמוך משיעור חברי הפרלמנט בעלי רקע בשלטון המקומי במדינות מערביות אחרות. בארבע הכנסות שכיהנו לאחר ארבע מערכות הבחירות שנערכו בשנים 2021-2019 עמד מספר חברי הכנסת שיש להם רקע בשלטון המקומי על בין 28 ל־ 33 , ובכנסת הנוכחית (ה-25), לאחר בחירות 2022, עמד מספר זה על 39 (32.5%) — המספר הגבוה ביותר בשנים 2022-1977, מלבד המספר שלאחר בחירות 1996מפלגות. המפלגות הבולטות בשיעור גבוה של חברי כנסת שהם בעלי רקע בשלטון המקומי הן המפלגות החרדיות והמפלגות הערביות. מנגד, מפלגת מרצ והמפלגות הדתיות לאומיות הן המפלגות שבהן השיעור הנמוך ביותר של חברי כנסת שיש להם רקע בשלטון המקומי. במפלגת הליכוד ניכרת ירידה הדרגתית בשיעור חברי הכנסת שיש להם רקע בשלטון המקומי לאורך השנים.
תפקיד. ניתוח הנתונים של חברי הכנסת שיש להם רקע בשלטון המקומי לאורך השנים מלמד כי שיעורם של ראשי הרשויות בקרבם הולך ויורד, ובבחירות 2022 הוא הגיע לשפל. כך, רק 21% מחברי הכנסת הנבחרים בבחירות אלו שהיה להם רקע בשלטון המקומי עמדו קודם לכן בראש רשות, לעומת 79% שהיו חברי מועצה.
מאפיינים אישיים. בקרב חברי כנסת ממוצא מזרחי יש שיעור גבוה יחסית של חברי כנסת בעלי רקע בשלטון המקומי. לעומת זאת, לשיעור נמוך של חברות כנסת יש רקע בשלטון המקומי, בהשוואה לשיעור גבוה יותר של חברי כנסת גברים.
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר
מאת: יובל שני, מירית לביא
תיאור: הצעה לסדר זו עוסקת בערך השוויון ובהשפעתו על שאלת מודל השירות הצבאי בישראל. במחקר זה אנו מבקשים לברר מהם ״גבולות הגזרה״ הנורמטיביים שמציב עיקרון השוויון, במסגרת הניסיון לעצב הסדר חדש באשר למודל השירות הצבאי והחלופות האפשריות לו.
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר
מאת: זק הירש, יותם מרגלית, יחיאל נועם, קרנית פלוג
תיאור: מחקר זה הוא חלק ממאמץ מחקרי רחב יותר שמטרתו לזהות את נתיבי המוביליות (ניעות) הכלכלית בישראל. מיקודו הוא בקשר שבין תעסוקה בתעשיית ההיי־טק ובין מוביליות כלכלית כלפי מעלה, ובפרט בשאלות האלה: באיזו מידה תעסוקה בהיי־טק היא נתיב למוביליות כלכלית שונה מנתיבים אחרים; עד כמה נתיב זה פתוח לאנשים מרקע כלכלי חלש, ומה החלק של המוצא או המגדר שלהם בעניין זה; ומהם הגורמים המאפשרים לעובדים מרקע כלכלי חלש להשתלב בתעשיית ההיי־טק? המחקר עונה על שאלות אלה באמצעות שימוש במאגר נתונים ייחודי על למעלה מ־400 אלף נשים וגברים, ובכלל זה מידע על ההכנסות של הוריהם. בכך מתאפשרת בחינת הקשר בין נקודת הפתיחה של האנשים לבין השתלבותם בשוק העבודה, ובפרט בתעשיית ההיי־טק.
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר
מאת: נוי נחום
תיאור: מישל פוקו הפך לסמל, לקוד תרבותי בשיח הישראלי. הוא לא רק שגור בשיח הציבורי אלא גם מעורר רגשות פוליטיים עזים. עבור רבים פוקו מייצג את הפילוסופיה הביקורתית במיטבה, ועבור קבוצות אחרות הוא אבי אבות "הטרלול הפרוגרסיבי" שמאיים על כל מה שטוב בתרבות המערב. שמרנים רבים טוענים שיש להבין אירועים מכוננים בהיסטוריה של המדינה כפועל יוצא של מלחמתה של האליטה בעם, בלאומיות היהודית – בציונות. אבל באיזה מובן פוקו קשור לזה? התשובה של השמרנים היא שפוקו הוא המורה הרוחני של אותה אליטה. השיח השמרני בישראל הפסיק להיות עניין לאינטלקטואלים בלבד כאשר הוא הוביל את ניסיון החקיקה של המהפכה המשפטית. הצורך בשינוי מהותי ביחסי הרשויות נתפס אצל השמרנים כמהלך הכרחי במערכה נגד שופטים אליטיסטים שאימצו בין השאר גם את הגותו של פוקו. גם לאחר טבח שבעה באוקטובר ישנם קולות מרכזיים בשיח השמרני שרואים בהשפעה של פוקו על האליטות גורם למחדל הנורא.
מדוע המונחים "פרוגרס", "פוסטמודרניזם" ו"מישל פוקו" מחכים לנו בסוף כל משפט שהשמרנים הישראלים אומרים? כיצד המציאו השמרנים את הדימוי של פוקו? מהי הפרשנות שלהם לפוקו? באיזה אופן הדימוי של פוקו משרת את האידיאולוגיה הפוליטית של השמרנים? אלו השאלות המרכזיות של הספר. כדי לענות עליהן יש לחזור כמה עשרות שנים אחורה על מנת לברר כיצד השפיע פוקו על האינטלקטואלים של השמאל הישראלי, אילו תנאים תרבותיים גרמו לישראלים להתעניין בפוקו, ומדוע הדימוי שלו לאורך השנים השתנה בעיני ישראלים.
בחינת ההיסטוריה של פוקו הישראלי שופכת אור על פרקים מרתקים בהיסטוריה האינטלקטואלית של השמאל והימין הישראלי; אבל פוקו הישראלי אינו רק ספר היסטוריה, שכן מדובר בניסיון להבין את השיח השמרני בישראל כיום, את ההווה הפוליטי שלנו.
רסלינג
מאת: עינת חיימוביץ
תיאור: מותרת לי של עינת חיימוביץ מביא את סיפור מסען של נשים בתהליכי פרידה וגירושין; המסע פרוס על פני חמישה שלבים שבהם שזורים סיפוריהן של 15 נשים. תחילתו בזוגיות כואבת, לא מתגמלת ואף פוצעת. המשכו בלבטים, פחדים ושבר גדול, וסופו, ברוב המקרים, בחוויה של עוצמה, צמיחה וחזרה אל הבית הפנימי שבו מתקיימת הזכות להיות "מותרת לי" – חופשיה, עצמאית ומתמודדת.
"כאילו הייתי צריכה שימחצו את הנשמה שלי בקווץ' נורא נורא חזק, כמו קפיץ, כדי שיקפוץ עכשיו. הייתי צריכה את השממה, הדממה, את חוסר הערך והשקיפות הזאת שחייתי בה במהלך החיים איתו, כדי שהתנועה שלי עכשיו תהיה כל כך רחבה ויפה. זה באמת כמו שלוחצים קפיץ ויודעים שכשהוא יקפוץ הוא יפרח, אז כנראה שהייתי צריכה את הקשר הזה שיצמצם אותי כדי שאצמח עכשיו" (מתוך הספר).
מותרת לי מיועד לכל הנשים שנמצאות בדרך. הוא נכתב גם עבור אנשי טיפול שלעיתים עומדים חסרי אונים מול ההתלבטויות והקושי. ולבסוף, הוא נכתב עבור כל מי שמלווה נשים שנמצאות בתהליך: הורים, חברות ובני משפחה, וגם עבור הגברים בחייהן של אותן נשים. זהו מסע קשה, לעיתים מפרך, וכל אלו שנמצאים בדרך ממלאים בו תפקיד משמעותי.
רסלינג
מאת: יצחק גילת, סמדר בר-טל
תיאור: סביבות למידה מקוונות מציעות גמישות ונגישות; הן מאפשרות למורי-מורים, סטודנטים להוראה ומורים, לחקור שיטות הוראה חדשניות ולהסתגל לצרכים המתפתחים של הלומדים בעידן הדיגיטלי. בעקבות מגפת הקורונה והמעבר החד להוראה ולמידה מקוונת מרחוק התרחב מאוד השילוב של כלים דיגיטליים בהכשרת מורים על פני תחומי ידע שונים. השימוש בכלים דיגיטליים מחולל שינוי משמעותי של הנוף הפדגוגי, הוא תורם לשיפור תהליכים פדגוגיים על ידי מתן הזדמנויות ללמידה אינטראקטיבית, הוראה מותאמת אישית ושיתוף פעולה בין אנשי חינוך.
מהפכה בהכשרת מורים מזמין את הקורא להתבונן במארג של מחקרים על סביבות לימוד מקוונות ותהליכים פדגוגיים המתרחשים בהן, תוך כדי שילוב של כלים דיגיטליים בתחומי דעת בהכשרה להוראה. נושאי המחקרים המוצגים בספר הם: שינויים בעמדות מורים לעתיד כלפי הוראה מקוונת; כתיבה בעידן הדיגיטלי; חוויית הלמידה האוטונומית; המורה האידאלי בעיני הורים יהודים וערבים; כלים דיגיטליים בהכשרה להוראה; יישומים טכנולוגיים בחינוך גופני; אולפן הקלטות כיתתי; טכנולוגיה חינוכית רובוטית; דיאלוג בין פדגוגיה לטכנולוגיה ובלוג אישי בקורס על לקויות למידה.
רסלינג
מאת: איימי בכור בוני
תיאור: ביום חורפי סוער עוצרת אישה את רכבה באמצע כביש מהיר. היא לא מצליחה לנשום, חשה כאבים בחזה. היא בטוחה שיש לה התקף לב, כי מה עוד זה יכול להיות?
היא עורכת דין מצליחה, בעלת משרד מוביל בדיני משפחה, נשואה, אמא לילדים, והיא בטוחה שהיא עומדת למות...
"פתאום הרגשתי כאילו מישהו כיבה את האור," כותבת בספרה איימי בכור בוני שנים לאחר אותו אירוע, שבו טרם ידעה כי לא רק שסערות לא נמשכות לנצח, אלא שבסוף אותו חושך ממתין אור גדול.משברים הם המכנה המשותף הגדול ביותר של המין האנושי, והם פוקדים את כולנו ללא הבדל גיל, מוצא ומין, ובכל תחומי החיים. אפשר לנסות להניח להם לחלוף לבד – בסופו של דבר כל המשברים יחלפו, גם אלה שנדמה לנו שלא. אבל אפשר להתמודד איתם אחרת, ואף לצאת מהם מחוזקים וחכמים יותר, טובים ונדיבים יותר, וערוכים טוב יותר גם למשבר הבא.
כדי לצלוח משבר בשלום יש לנהל אותו באופן מושכל ומאורגן, ובתוך כך לגעת במושגים כגון חרדה, תמיכה, אושר ופרדיגמות. סערות לא נמשכות לנצח הוא ספר הדרכה אישי השופך אור על מושגים אלה ואחרים, ומתווה מסלול ליציאה ממשברים אל עבר צמיחה ושגשוג. לצד סיפורה האישי פורשת איימי בכור בוני שיטה ידידותית וקלה ליישום שיצרה במטרה לצאת ממשברים. לאחר שהתנסתה ולמדה סוגים רבים של שיטות טיפול, וניהלה אלפי משברי גירושין של אחרים, יצרה איימי שיטה שמטרתה לאתר את עין הסערה ולצאת מהמשבר חזקים יותר. בשפה קולחת ובלתי אמצעית ובלא מעט הומור מתאר הספר סוגים שונים של משברים – בחיי הנישואין, בקריירה, משברים כלכליים, משברי מיניות, אמונה, בגידה – את הדרך לצפות את בואם ולהתמודד איתם.
מטר הוצאה לאור בע"מ
מאת: רנא זהר-קרייני
תיאור: במציאות שבה אנו חיים, כאשר הדמוקרטיה מובילה את עקרונות השלטון וכאשר המאבק לשוויון ממשיך להתמודד עם דיכויים ועם קשיים, דימוי האישה הערבייה הפלסטינית בישראל הוא אחד המורכבים והמעניינים ביותר. מנקודת מבט זו נעקוב אחר עשר נשים ערביות פלסטיניות בישראל שהחליטו לגעת בתחומים שהיו בעיקרם שמורים לגברים – לקחת חלק פעיל בשלטון המקומי וליצור שינוי.
הספר בעיניים פקוחות לרווחה מספר על חוויותיהן של נשים אמיצות אלה, שכיהנו כחברות רשויות מקומיות ערביות או מעורבות.
סיפורן מוצג בצורה ביקורתית על ציר זמן של שלוש תחנות: לפני ההתמודדות, במהלכה ואחרי ההיבחרות. מוצגת הסתכלות מעמיקה על האופן שבו נשים אלו פועלות במגבלות הקיימות ומשפיעות על המציאות שבה הן חיות. ספר זה תורם את חלקו בתאוריה הכללית על נשים בפוליטיקה, בתקווה שישמש מקור ידע עשיר והשראה למחקר נוסף ולדיאלוג פורה על שוויון מגדרי.
ספרי ניב
מאת: און ברק
תיאור: הפחם היה הכוח שתדלק את האימפריאליזם במאה התשע-עשרה ואפשר את ייצוא המהפכה התעשייתית מהאיים הבריטיים אל מעבר לים. כך, מנועי קיטור מוסקי פחם והטכנולוגיות הקשורות בהם – ספינות קיטור, רכבות, מכשירי התפלת מים, רשתות טלגרפיה ועוד – היו הכוח המרכזי שיצר את המזרח התיכון המוכר לנו היום ואת שאר העולם המודרני. לעידן הפחם מורשת נוספת: ההתחממות הגלובלית ומשבר האקלים, המאיים על עצם הקיום האנושי. על אף המעבר-כביכול לאנרגיות ירוקות ומתחדשות, האנושות עדיין שורפת כמויות הולכות וגדלות של פחם. במובן זה נותרנו נטועים עמוק במאה התשע-עשרה.
נוכח הצורך הבוער לגמול את הכלכלה העולמית מדלקי מאובנים ולנקות את האטמוספרה מגזי החממה שנוצרים בשרפתם, הספר רישומי פחם מסרטט את ההיסטוריה של הגלובליזציה של כלכלת הפחמן. מתוך התחקות אחר הקשרים בין אנרגיה ובין אימפריה, קפיטליזם ומונותאיזם, און ברק מתאר את מערך הכוחות שהתניעו את התפוצה הגלובלית של הפחם הבריטי – וכעבור זמן קצר פחם ממקורות אחרים ברחבי העולם – ואחר כך את התפוצה של דלקים נוספים כנפט וגז טבעי, שמעולם לא החליפו את הפחם. הספר מראה שההפצה הגלובלית של דלקי מאובנים נשענה על תהליכים סותרים, ניזונה מקונפליקטים מבניים וקודמה על ידי סוכנים בלתי צפויים, וגם מגלֶה משאבים בלתי צפויים שבכוחם לסייע בהתמודדות עם המשבר היום.
מכון ון ליר בירושליםהקיבוץ המאוחד
מאת: רפאל גרינברג, יאניס חמילקיס
תיאור: ישראל, כמו יוון, מקדשת את חורבותיה, ובעזרתן מעצבת "ארץ-ישראל" מדומיינת, מטוהרת מכל דבר שאינו יהודי. בשם הארכיאולוגיה הגדרנו את עתיקות ארץ הקודש – ובעיקר אלה מימי התנ"ך והבית השני – כמשאב בלעדי וכסיבת הסיבות לזכותנו בה, בעוד תושביה תוארו כפולשים בארץ לא-להם. מה, אם כן, נדרש כדי שנלמד לקבל את הריבוי הטמון בארץ הזו? האם נשכיל ליצור יצירה תרבותית מקורית ומקומית, שתשחזר את הסינתזות המופלאות של עברה הרחוק?
ארכיאולוגיה, אומה וגזע הוא דיאלוג נוקב, חי וסוחף בין שני ארכיאולוגים, המישירים מבט אל הגזענות והלאומנות שבבסיס הקיום המודרני בשתי מדינות שהארכיאולוגיה ממוקמת בלב הווייתן – ישראל ויוון. הם מציעים לכונן ארכיאולוגיה משחררת, המאששת את האמונה ביכולתם של אנשים וקהילות לפרש את עברם ולפעול לשינוי חייהם כך שהחורבות לא יהיו עוד עיקר תפארתה ובושתה של ארצם.
הקיבוץ המאוחד
מאת: איאן קרשו
תיאור: מנהיגים רבי־עוצמה, אמצעים ויצרי שלטון חסרי מעצורים חרצו גורלות של המונים ועיצבו את פניה של המאה העשרים. הם שינו לבלי הכר את החברות ששלטו בהן, הוליכו המונים למלחמות הרג וחורבן וביקשו לעיתים לכונן עולם חדש על תילי תילים של הריסות ומוות. אישיות ייחודית, רצונות עזים ותנאים חד־פעמיים קידמו את התייצבותם בראש החברות שהם שלטו בהן.
ספרו החדש של ההיסטוריון הנודע איאן קרשו הוא ניסיון מרתק ומאיר עיניים לעמוד על טבעם ועל דרכם של המנהיגים שהכתיבו את עתידה של המאה העשרים, ובכללם מנהיגים שביקשו לקבע תמורות מהפכניות גם מחוץ לגבולות ארצותיהם (לנין, סטלין, היטלר, מוסוליני) ואחרים בעלי חזון לאומי (טיטו, פרנקו). מה היו נסיבות חייהם וזמני פעולתם, שואל קרשו, שזימנו למנהיגים אלה את הכוח ואת ההזדמנות לזרוע הרס ואימה בממדים שלא נודעו? מדוע מנהיגים שכביכול לא ניחנו באישיות מזהירה ובולטת שינו בלא הכר את החברה שאותה הנהיגו?
גלריית האישים שאיאן קרשו מעלה על שולחן הניתוחים מגוונת ומפתיעה: החל בצ'רצ'יל ודה גול, דרך אדנאואר וגורבצ'וב וכלה במרגרט תאצ'ר והלמוט קוהל.
עם עובד
מאת: רותי שפר
תיאור: "מלכת המדבר" מבית "החברה הגיאוגרפית" הוא מסע ג'יפים אתגרי לנשים, אשר הופך עבור חלקן לאירוע מכונן. מהו סוד קסמו של המסע, המשמש במקרים רבים מנוף לחשבון נפש לנשים בנות מגזרים וגילים שונים, ולעתים אף מוביל אותן לחשב מסלול מחדש?
רוצה להיות מלכה מבוסס על מחקר נרטיבי פסיכו־סוציולוגי שערכה הפסיכולוגית רותי שפר, ומביא את סיפור חייהן וסיפור מסען של 14 נשים, הצעירה ביותר בת 30 והמבוגרת בת 70, מתוך אלפים שהשתתפו במסעות שנפרשו על פני העולם כולו. הנשים הללו חשפו בפניה את סגור לבן בראיונות המובאים כמונולוגים אותנטיים, שדרכם אנו מתוודעים אחר המתרחש בקבוצה שהיא על טהרת הנשים – כשאין גבר בסביבה.
נתוודע, בין השאר, ליהודית, שבערבות קירגיזסטן יצאה מאבל ממושך על מות בנה בתאונה, ונפתחה לה מחדש הדלת לחיים. נפגוש את נטלי, שבילדותה ברוסיה היתה מנודה בגלל יהדותה וכשהגיעה לארץ – בשל היותה רוסייה, ובמלכת המדבר מצאה חברות נפש. נתוודע גם ללילך, שיצאה מהבית למסע דקה לאחר שעל צג הטלפון של בעלה נחשפה להודעה מהמאהבת שלו, וכשחזרה מצאה בעצמה את הכוחות להתגרש.
בין הראיונות מובאים פרקים תיאורטיים העוסקים בעולמן של נשים, במשיכה לפעילויות אקסטרים ולהשתייכות ליחידה מובחרת, ובהדהוד הפנימי של המסע החיצוני. כל זאת בשפתה הישירה של רותי שפר, שמזמינה את הקוראות להצטרף אליה למסע מרתק תוך שהיא קוראת לחשיבה בסוגיות מושתקות או רדומות. בכך היא מעוררת את המלכה הפנימית של כל קוראת, שתעבור מסע קטן משל עצמה בשעה שתצלול לדפיו של הספר.
מטר הוצאה לאור בע"מ
מאת: ג'ון טירני, רוי באומייסטר
תיאור: מדוע מילה אחת של ביקורת יכולה לשבור אותנו אפילו כשמלווים אותה שבחים מפליגים? מפני שהמוח שלנו מטבעו מתמקד ברע.
אפקט השליליוּת התגלה על ידי אחד הפסיכולוגים החברתיים החשובים בעולם, רוי באומייסטר. האפקט קובע שמצבים ואירועים שליליים משפיעים על המחשבה וההתנהגות שלנו הרבה יותר ממצבים חיוביים; מסביר מדוע מדינות נגררות למלחמות הרסניות; מדוע זוגות מתגרשים; מדוע אנשים נכשלים בראיונות עבודה ומדוע בתי ספר פוגעים בהישגי התלמידים. הוא משפיע ללא הרף על מצב הרוח ולעתים קרובות מנחה את היחסים של הורה-ילד, מורה-תלמיד, בוס-עובד, קובע את בחירותיהם של אנשי שיווק ושולט בחדשות ובפוליטיקה. נוסף לכך, השטף הבלתי פוסק של חדשות רעות והתרעות על אסונות מביאים אותנו לתחושת חוסר אונים וגורמים לנו לחיות בפחד ובכעס. אנחנו מתעלמים משפע הדברים הטובים בחיינו ומקשיבים לקולות שמזהירים שהעולם בדרכו לאבדון – ואפילו מצביעים עבורם.
לנצח את אפקט השליליות מלמד אותנו להתגבר עליו כאשר הוא מזיק ולנצל את כוחו למטרות טובות כשהוא יכול להועיל. כפי שמראים באומייסטר ועיתונאי המדע ג'ון טירני בספר מרתק זה, אפשר לאמץ אסטרטגיות מוכחות כמו "עקרון פוליאנה" (משחק השמחה) או שיטת המינימיזציה (הקטנת הפחד) כדי להימנע מהכשלים שמחריבים מערכות יחסים, קריירות, עסקים ומדינות. במקום להתייאש נוכח מה שלא טוב סביבנו, אנחנו יכולים ללמוד לראות את מה שטוב, ולשפר כמעט כל היבט בחיינו.
מטר הוצאה לאור בע"מ
מאת: תומאס מאן
תיאור: תומאס מאן, חתן פרס נובל לספרות לשנת 1929, חש על בשרו את שבריריותו של צֶלם אלוהים אל מול נביאי שקר ומחרחרי מלחמות כזב אסוניות. הוא למד בתוך עמו ומולדתו היקרים לו כמה קל להסיג את נפש האדם אל מחוזות הברבריות הרצחנית במסווה של לעג ותיעוב לאינטלקט כנחלת המעמד הבינוני. כי גם אם מוצדקת, לדבריו, ובלתי נמנעת הייתה הנסיגה מהרציונליות של המאות השמונה־עשרה והתשע־עשרה, הערכת יתר של תבונה לעולם לא תוליך לפורענות כמו זו שלה מסוגלת האי־רציונליות החוגגת כביכול יצר קדום וספונטני. אגדה עממית שיש לה מקום בשדה הפילוסופי והפסיכולוגי, עלולה להפוך לשקר רצחני בשדה הפוליטי. לכן "רעיון הדמוקרטיה, ההומניזם, השלום, כבוד האדם וחירותו" – "הפן הזה של הטבע האנושי הוא שנזקק לעזרתנו."
ממגן הפטריוטיות הגרמנית היה מאן למגן ההומניזם האוניברסלי, כי הבין שללא חמלה בבסיס כל מחשבה ועשייה, בניית עולם טוב ומאושר יותר, כדבריו, לא תהיה אפשרית.
נאומו זה ב-1943 יכול לשמש מעין מגדלור גם לנו כיום, ב-2024.
נהר ספרים
מאת: שקד גוטפלד
תיאור: האם אתם ערוכים לסדר עולמי־כלכלי חדש? העלאת הריבית החדה והמהירה ביותר בהיסטוריה, וכן חוב לאומי חסר תקדים ואינפלציה גבוהה, מאיימים על כלכלת ארצות הברית. במקביל, בריתות כלכליות וצבאיות ומשברים גאופוליטיים מסכנים את מעמדו העולמי של הדולר. אין זה פלא שבנקים מרכזיים ברחבי העולם רוכשים זהב בכמויות שיא שלא נראו מאז שנות השישים… מה הם יודעים שאנחנו לא? למה דווקא זהב?
הספר להפוך כסף לזהב מתעמק ביסודות הכסף והכלכלה ומציע זווית ראייה שונה על העולם הפיננסי ועל עתידו. הספר חושף את חשיבותו ההיסטורית של הזהב כנכס על־זמני ואת חשיבותו האסטרטגית כאפיק השקעה למטרת יצירת ביטחון פיננסי אמיתי, בייחוד בתקופות אי־ודאות כלכלית וגיאופוליטית. בספר תגלו מדוע זה הזמן הנכון (ואולי האחרון) להשקיע בזהב לפני שהוא נוסק לשיאים חדשים ותקבלו את הכלים והידע לעשות זאת בעצמכם.
ספרי ניב
מאת: דנה תור-זילברשטיין
תיאור: קנאה של דנה תור-זילברשטיין הוא תוצר של מעשה אוהבים בין ספרות לפסיכואנליזה שבו המחברת מנתחת את יצירותיהן של מרגריט דיראס ואוליביה שייקספיר, תוך כדי קריאת התיאוריות הפסיכואנליטיות של פרויד, לאקאן ומישל מונטרליי ביחס לקנאה.
קנאה מציע ניתוח של הנובלה "שעת היופי" של אוליביה שייקספיר, סופרת בת המאה ה-19 שהייתה ידועה בעיקר כמוזה ואהובתו רבת השנים של המשורר וו.ב. ייטס. הספר ממשיך לפענח את המסתורין של הקנאה באמצעות קריאה ברומנים הכובשים של דיראס, "שבי הקסם של לול ו. שטיין" ו"המאהב". המחברת מראה כיצד דיראס עושה שימוש במעשה הכתיבה כדי לגשר על החור של הקנאה הפעור בנפשה, חור שקשור ליחסים שלה עם אמה, ובעקבות זאת גם מציגה את הקשר שלא ניתן לפרימה בין קנאה ליחסים בין אם לבת.
בעקבות הנוסחאות של לאקאן ב"סמינר ה-20", קנאה מציג הבחנה בין מה שמכונה קנאה "נשית" וקנאה "פאלית", והוא ממפה סוגי קנאה נוספים בפסיכואנליזה, כגון קנאה סקופית, אורלית ודליוזנליות. הדיון של תור-זילברשטיין אינו מסתכם בשיח תאורטי אקדמי, אלא מהווה עיסוק חי ברגש השוקק בכל אדם, ובהתאם לכך דן באתגר שמציבה צורת ההתענגות המיוחדת של הקנאה והגורלות שלה. המחברת טוענת שלמרות שחוויית הקנאה יכולה להיות הרסנית, היא גם מספקת הזדמנות לסובייקט לסלול מחדש את היחס שלו לאיווי, ובכך לחוות שינוי נפשי משמעותי. במובן הזה הספר מעניק נקודת מבט חדשה על הקנאה ככזו המחוברת הן לנשיות והן לאיווי, אגב כך שהוא חושף את אופייה המורכב ואת חיוניותה בהקשר פסיכואנליטי-לקאניאני.
רסלינג
מאת: זיגמונד פרויד
תיאור: "הטקסט אכן מלמד מעט מאוד על ענייניו האישיים של פרויד. במקום זאת הוא מציע תיאור נדיר של התפתחות אינטלקטואלית, של חיי מחשבה, ומבוא מעולה לתורת הפסיכואנליזה. ואולי כך ראה פרויד את עצמו – רעיונותיו היו עבורו הביטוי המזוקק של היותו, יותר מאשר ציונים היסטוריים. האירועים רבי החשיבות ביותר בחייו הם תגליות קליניות, ולא אירועים חיצוניים. אצל פרויד, הנפש הפרטית והמאמץ התאורטי להתקרב להבנתה התאחדו אולי יותר מאשר אצל כל אדם אחר בהיסטוריה, וטקסט זה הוא עדות יוצאת דופן לכך. [...] ב-1935, ארבע שנים לפני מותו, כתב פרויד באחרית הדבר שהוסיף: הצגת עצמי מראה עד כמה הפסיכואנליזה הופכת להיות תוכן חיי ומניחה בצדק שדבר מכל מה שאירע לי אישית אינו מצדיק התעניינות, מלבד מיחסיי אל המדע"-- מתוך אחרית הדבר מאת גדעון לב
נהר ספרים
מאת: נירית גביש
תיאור: הביטו סביבכם. אנחנו מוקפים במערכות שאנו משתמשים בהן באופן יום־יומי. האם המערכות מותאמות לנו המשתמשים?
מתכנני המערכות רוצים לתכנן מערכת יעילה וקלה לתפעול עבורנו, אבל פעם אחר פעם הם כושלים ודווקא מקשים על המשתמשים באינטראקציה שלהם עם המערכת.
ספר זה בא לתת לכם עצות והנחיות מעשיות כיצד להשתמש במערכות בצורה מיטבית ואיך לא ליפול לבורות שכָּרו עבורנו מתכנני המערכות או שאנחנו עצמנו כרינו מבלי דעת.
נלמד כי בכוחנו לזהות את המרכיבים המזיקים שהוכנסו למערכת שלא במכוון מתוך אמונה תמימה של המפתחים שהדבר ישרת את המשתמשים. נזהה דעות קדומות, ידע ואמונות שהושתלו בנו ומפריעים לנו להשתמש במערכת בצורה טובה, ונדע לשלוט בהם כך שיסייעו לנו להפיק את המיטב עבור חיים נוחים יותר.
ספרי ניב
מאת: מוריה גולן, רחל פוגל
תיאור: להרעיב את הזאב שבפנים הוא תוצר של עבודה רבת שנים עם מטופלות/ים ובני המשפחות שהתמודדו עם הפרעות אכילה. חשיבותו גוברת בתקופה זו שבה הסביבה שבה אנו חיים משתנה בקצב מסחרר, ואנשים, בעיקר מתבגרים, חווים מצוקה בגין חרדות, לחצים, תסכול, חוסר אונים ועוד. בהעדר חוסן רגשי ודרכי התמודדות מיטיבות, המצוקה מושלכת על הגוף. הגוף מהווה מצד אחד פלטפורמה או אובייקט להחזרת תחושת השליטה והכוח, ומצד שני אמצעי לתקשר את המצוקה ולהפעיל את הסביבה על מנת לקבל מענה הולם.
כרך זה, "מאחורי הקלעים של ההתמודדות עם הפרעות אכילה והטיפול בהן", הוא הכרך השני של הספר להרעיב את הזאב שבפנים. הוא מתייחס להפרעות האכילה ולחולשות ולקשיים האישיים של הנערה כאל "ישות זאבית" שמכוונת את הפרט לפעול כנגד עצמו ואת המשפחה לפעול על פי תכתיביה. תהליך ההשתחררות מההכוונות המזיקות והלא-מודעות הללו הוא למעשה הדרך להתמודדות חיובית עם הקשיים הרגשיים שבבסיס הפרעות אלו.
הספר עוסק באופן מקיף ומעמיק בדינמיקות הנפשיות והפיזיות של הפרעות אכילה, בהתמודדות ובטיפול הרב-מקצועי והרב-ממדי בהפרעות אלה ובתשתית להן, כל זאת לצד התייחסות לקשר בין מוח, רגשות והתנהגויות בהפרעות אכילה, לבין סוגים שונים של טיפול רגשי. הפרק החותם את הספר עוסק בהדרכת הורים וטיפול משפחתי. העבודה הטיפולית המתוארת כאן מדגימה מדוע המסע הטיפולי להשתחררות מהפרעות אכילה הוא בבחינת "ריצה למרחקים ארוכים"; ריצה שנדרש בה תכנון והתאמת אסטרטגיות משתנות כדי להצליח להתמודד עם המכשולים שבדרך ולהגיע אל קו הסיום.
רסלינג
מאת: מוריה גולן, רחל פוגל
תיאור: להרעיב את הזאב שבפנים הוא תוצר של עבודה רבת שנים עם מטופלות/ים ובני המשפחות שהתמודדו עם הפרעות אכילה. כרך זה, "תזונה ודימוי גוף בהפרעות אכילה", הוא ראשון מבין שני כרכים העוסקים באופן מקיף ומעמיק בדינמיקות הנפשיות והפיזיות של הפרעות אכילה, בהתמודדות ובטיפול הרב-מקצועי בהפרעות אלה ובתשתית להן. חשיבותו גוברת בתקופה זו שבה הסביבה שבה אנו חיים משתנה בקצב מסחרר ואנשים, בעיקר מתבגרים, חווים מצוקה בגין חרדות, לחצים, תסכול, חוסר אונים ועוד. בהעדר חוסן רגשי ודרכי התמודדות מיטיבות, המצוקה מושלכת על הגוף. הגוף מהווה מצד אחד פלטפורמה או אובייקט להחזרת תחושת השליטה והכוח, ומצד שני אמצעי לתקשר את המצוקה ולהפעיל את הסביבה על מנת לקבל מענה הולם.
תרבות הצרכנות המערבית מעודדת רזון לצד השגת "אושר" דרך "חומר"; היא מציפה את הפרט באמצעות הרשתות החברתיות והמדיה התקשורתית באמצעות אסטרטגיות פיתוי. מרבית האנשים, במיוחד הצעירים, שעדיין לא פיתחו חוסן ויכולת לעמוד במה שמוגדר "כנכון, נורמטיבי ומספק אושר", נמצאים במרדף אחר ריגושים, אמצעים לבלוט, להשתייך ולהיות מקובלים בחברה. חלק מהצעירים נסוגים לעמדה פסיבית ומצמצמים את הנוכחות הרגשית והפיזית שלהם כדרך להימנע מהאיום הסביבתי.
העבודה הטיפולית המתוארת בספר זה ממחישה את המאבק המשותף של המתמודדות עם הפרעות אכילה, של משפחותיהן ושל המטפלים בדרך לשחרור חייהן משליטת אנורקסיה ובולימיה. כמו כן, העבודה הטיפולית מדגימה הבנות ודרכי טיפול ייחודיות הרואות בהפרעות אכילה ישות "זאבית" המנצלת סדקים של חולשות וקשיים אצל הנערות (החלק הזאבי שבפנים), ישות שכופה את רצונה ומפתה אותן לנהוג בהתאם לתכתיביה. להרעיב את הזאב שבפנים מדגים כיצד בטיפול מאחדים כוחות המתמודדות, המשפחות והמטפלים, ובעבודה משותפת נאבקים במטרה לשחרר את חייהם וזהותם מהאחיזה העוצמתית של הפרעות האכילה על מנת להוביל לכיוון של צמיחה ואיכות חיים.
רסלינג
מאת: עידן צבעוני
תיאור: ספרו החדש של עידן צבעוני, בזכות הלבנטיניות, מבקש לברר את הרלבנטיות התרבותית-פוליטית של המסמן לבנטיני בישראל של המאה ה-21, כל זאת בתנאים בלתי אפשריים של מרחב ישראלי אולטרה-לאומי מדמם, ואי לכך מבעד לפצעו-סבלו של הדור הנוכחי אשר הכיבוש הוא אחד מסימניו. כפועל יוצא מכך ישנו קושי לראות באופק הפרדה אזרחית בין ישראל לפלסטין, אבל גם אופק דו-לאומי ללא פרקטיקה של אפרטהייד אינו בגדר האפשר. בעקבות ההמשגה של ז'קלין כהנוב, בזכות הלבנטיניות מבקש לחזור למסמן לבנטיני תחת הגיונו של שיח א-זהותני המאפשר את המבט הכפול הנתון בסבך יחסי משיכה-דחייה ליבידינליים, הן למערב והן למזרח, מבלי שהאחד יוציא את האחר.
הלבנטיניות כפי שמוצגת בספר זה היא יותר מכול משאלת לב חרדה, רוח נומדית א-טריטוריאלית שמחפשת אך לשווא מנוחה במרחב אלים ללא-נחת. כמהגרת עבודה ארעית היא מנדידה את עצמה ממקום למקום, מפיצה את שמה גם במזרח ברלין; שם, במקום הבלהות של העבר ה(לא)רחוק והרודפני, פלסטינים, ישראלים, טורקים וסורים יכולים להשכין שלום בינם לבין עצמם בזוכרם אך בקושי את שמותיהם שצללו בזמן. לצד זאת הלבנטיניות נכתבת מתוך דאגה לעתיד המרחב (המזרחי) הזה; היא אינה תרה בהכרח אחר היתכנות פרוגרמטית אלא פורחת באוויר כהרהור אינטימי פנים-תרבותי.
חלקו הראשון של הספר הוא המסה "בזכות הלבנטיניות"; חלקו השני מאגד 13 שיחות עם חוקרי תרבות ממגוון תחומים סביב הרגישות הלבנטינית: ליאת ארלט סידס, ניסן שור, קציעה עלון, יוסי סוכרי, עדי שורק, עופר נורדהיימר נור, חוסני אלח'טיב שחאדה, דוד גדג', מרחב ישורון, רונית פלג, יצחק בנימיני, טלי חתוקה, רפאל זגורי-אורלי.
רסלינג
מאת: זהורית אסולין
תיאור: מה מאפשר תרגום של אפקט או התמרה של ייצוג דחפי לשפה ולמערכת סימבולית? מה מאפשר הבנה ותרגום של מטפל את תודעתו של המטופל? מהם המפתחות שיש בידי המטפל או המטופל להתייחסות לתהליכים מנטליים בכלל ולא מודעים בפרט המתרחשים בנפש? כיצד מתגברת הפסיכואנליזה על שונות תרבותית בין מטפל למטופל? אילו מודלים תרגומיים מובלעים בכל הגות פסיכואנליטית העוסקת בהבנת נפש? – אלו חלק מהשאלות שהיוו בסיס לכתיבת המחקר של ספר זה. שאלות מעשיות אלו נוגעות באופן ישיר לאופן שבו פועל מנגנון התרגום בתודעתנו.
הזיקה בין פסיכואנליזה לתרגום החלה עוד בכתביו של פרויד, באופן שבו הוא מפתח את המודל התרגומי לחלום והגדרת ההדחקה ככשל תרגומי. לפיכך מסקרן להעמיק ולבחון באילו עוד אופנים מתפקד התרגום בתהליכי עיצוב העצמי. הטענה המרכזית העולה מהספר היא שתרגום מהווה מנגנון סמיוטי-אקטיבי בכינון העצמי בפסיכותרפיה פסיכואנליטית. בפרקי הספר השונים נחשפים ונבחנים אופני פעולת התרגום במפגש טיפולי כזה. כמו כן נעשה ניסיון להעמיק בהבנת אופן פעולת התרגום בפסיכואנליזה, פעולה המאפשרת לזהות מצבי תקיעות בתהליך הפסיכואנליטי שנובעים מקשיים וכשלים בתרגום. ספרה של זהורית אסולין הוא אמנם פרי של עבודה מחקרית ממושכת, אבל הוא עדיין נותר פתוח באינסופיות הגלומה בנושא שבו הוא עוסק. כמו בתהליך התרגום, גם כאן יש צורך במוען ונמען, ולכן מקצת הרעיונות יתגלו כפתוחים וככאלה הזקוקים למבטו של הקורא על מנת שיתגלו משמעויות נוספות המגולמות בהם.
רסלינג
מאת: חנה שחר
תיאור: המחקר האיכותני נחשב צעיר למדי בתוך ההיסטוריה הכללית של המחקר האקדמי. הוא מתבגר ומתפתח תוך כדי משא ומתן, ויכוחים, ביקורת וגילויים יצירתיים של חוקרים. חנה שחר מראה כיצד במהלך ההתפתחות של תחומי המחקר האיכותניים קנו מונחים פילוסופיים קלאסיים אחיזה בשפה של חוקריו, בשונה מהמחקר הכמותי המסורתי-פוזיטיביסטי שנשען על שפה ומונחים שמקורם בתחום המדעים המדויקים, כמו מתמטיקה וסטטיסטיקה. אחת התוצאות של עובדה זו היא שקיימות לא מעט אסכולות של מחקר איכותני, ולכל אחת מהן מושגים משלה ביחס לדרכים הנכונות – או השגויות – לביצועו. כל אלה מוצגים בחלק הראשון של הספר; בחלק השני מוצגים כהמחשה שלושה מחקרים איכותניים שונים זה מזה באופיים.
ריבוי הגישות בתחום יוצר לעיתים מבוכה בקרב סטודנטים ואף בקרב חוקרים. לכן כתיבתו של ספר זה נולדה מתוך הצורך לפרוס יריעה רחבה ככל האפשר של הגישות השונות, ובעיקר של התפיסות הפילוסופיות המונחות בבסיס הרעיון של מחקר איכותני. עיון מעמיק בתכנים פילוסופיים שנכתבו על ידי הוגים לאורך ההיסטוריה מעלה זיקות ביניהם, אשר אחת מהן היא הצורך המשותף להגיע לידע בעל תוקף אוניברסלי. אותו צורך עצמו, כלומר התוקף ויכולת ההכללה של ממצאי מחקרים איכותניים, נמצא גם בכתביהם ובהגותם של מי שעוסקים בפיתוח התפיסות העומדות ביסוד המחקר האיכותני. אולם התהליך רחוק מסיומו, והפיתוח המואץ של טכנולוגיות שונות בתחום הבינה המלאכותית מוסיף אתגרים חדשים למי שעוסקים בתחום. כמו כן, למי שמתחילים את דרכם בתחום המחקר האיכותני חשוב לסייע בהבנת מורכבותו מחד גיסא ואת ייחודיותו וערכו מאידך גיסא.
רסלינג
מאת: רמי קמחי
תיאור: סרטי הבורקס עדיין פופולריים ביותר בישראל. רק לאחרונה יצאו כמה מהם במהדורות חדשות על גבי תקליטורים. אחדים משודרים שוב ושוב בערוצי טלוויזיה ישראליים, בעיקר בחגים לאומיים. מהי הסיבה לפופולריות עצומה ומתמשכת זו של סרטים אלה, שהפקתם הסתיימה כבר בשנות ה-70 – זו השאלה המרכזית שספר זה מנסה לענות עליה. הספר מגדיר לראשונה את סרטי הבורקס ומשרטט את מאפייניהם. יתר על כן, הספר מצביע על הקשר שבין סרטי הבורקס לבין טקסטים של ספרות יידיש קלסית, בפרט על הדמיון בין הייצוג של הקהילה הישראלית-מזרחית בסרטי הבורקס לבין האופן שבו מיוצגת בספרות יידיש קלסית הקהילה היהודית-אשכנזית של השטעטל.
רמי קמחי מציע קריאה חדשה של סרטי הבורקס כטקסט היברידי – טקסט שהוא בעת ובעונה אחת מזרחי-ישראלי וגלותי-אשכנזי. נקודת מבט ייחודית זו מעמידה את סרטי הבורקס כשלב בדרכו של הקולנוע הישראלי אל שיקוף משוחרר ועצמאי של המנעד האמיתי של הגיוון האתני-תרבותי בישראל; שלב שבו הקולנוע הישראלי כבר היה בשל להדהוד אתניות אשכנזית פרה-ציונית, אבל אך ורק תוך כדי הסוואת מקורם האמיתי של המאפיינים האתניים האשכנזיים והשלכתם על מי שנתפסו על ידי השיח הציוני כ"אחרים" – המזרחים.
רסלינג
מאת: רפאל זגורי-אורלי
תיאור: כבר זמן רב שהמונח "ציונות" בישראל הוסט מדרכו המקורית לברית בין לאומנות לקיצוניות דתית. בקרב אנשים רבים בעולם מונח זה מעורר סלידה ודחייה באופן מידי ושיטתי. הוא מותקף מכל עבר, מואשם בקולוניאליזם ובלאומנות חסרי רסן, כמו גם בהיותו סוכן צבאי-תעשייתי של ארצות-הברית. הוא מזוהה עם "השליטה המערבית" הפוליטית, ובחוגים מסוימים הוא אף מואשם בבגידה ובכפירה בערכי היהדות. ההתקפות הגסות והאלימות הללו סותמות את הגולל על כל אפשרות לדון באופן מעמיק בציונות, בהיסטוריה שלה ובפוטנציאל האמנציפטורי שלה. העובדה שמדינת ישראל אימצה נתיב פופוליסטי ואנטי-ליברלי במהלך שנות שלטונו של בנימין נתניהו החריפה וממשיכה להחריף מצב עניינים זה.
מבלי למעוד לרגע לתוך הטפות מוסרניות, הפילוסוף רפאל זגורי-אורלי בוחן את הציונות תוך כדי התייחסות לפרדוקסים הפעילים בתוכה, להיסטוריה האירופית שלה, להקשר המזרח-תיכוני שלה ולקשר שלה אל היהדות. הוא מקדם אפשרות של ציונות פתוחה, אל-זהותנית, מעובדת באמצעות המחשבה העכשווית, משוחררת הן מהפיתוי הלאומני והן מהנרטיב של היהודי הגולה. זגורי-אורלי משוכנע שהגשמת רעיון הציונות אינה אך ורק בחירה בין השניים (שיבה למקום, גלות וזרות), הם אף יכולים להישזר זה בזה.
מה נותר מהציונות? הניתן עוד לחדש, לנער אותה? להיאבק בשמה ולמענה? לעבר אילו אפשרויות ואילו סיכויים? אולי לעבר מקום שטרם נגענו בו?
רסלינג
מאת: מרדכי קרמניצר, לילה מרגלית, עדן ארשיד
תיאור: לאורך השנים, הפסיקה הישראלית המשיכה להישען על כבוד האדם לצורך הדיון בשאלת ההגנה על הזכות לחופש הביטוי, על כל צורותיה ונגזרותיה. כך החלו לעלות שאלות בנוגע לזכות להפגין; לחופש העיתונות; לחופש הביטוי האומנותי וכן להיבטים רבים נוספים. עם ריבוי המקרים המצריכים הכרעה בנוגע להגנה על הזכות, התרחבו גם האינטרסים המתחרים (זכויות אדם אחרות או אינטרסים ציבוריים) אשר עשויים להצדיק פגיעה בה. הרחבה זו הביאה עימה מגוון של אפשרויות שונות לאיזון בין השניים. המורכבות הגלומה באיזון בין מימוש הזכות מחד גיסא לבין האינטרסים העלולים להיפגע בעקבות זאת מאידך גיסא מחדדת את הצורך בהסדרה מתאימה של חופש הביטוי במסגרת חוק יסוד כמקובל, אשר תעגן את מעמדה כזכות יסוד ותסרטט את גבולות ההגנה עליה. על רקע זה, להלן מוצג מודל מפורט של חוק יסוד כאמור - חוק־יסוד: חופש הביטוי והדעה.
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר
מאת: תהילה גאדו, גיא בן-פורת
תיאור: התמונות של עימותים בין חרדים למשטרה מוכרות לרוב הציבור הישראלי, אבל כיצד תופסים חרדים את המשטרה, מהן הציפיות שלהם ממנה, והאם הם מוכנים לשתף פעולה איתה? מגפת הקורונה ומדיניות הסגרים וההגבלות על התקהלויות הביאו להתנגשויות רבות בין חרדים למשטרה. בעיני החרדים, האכיפה המשטרתית נתפסה לא פעם שרירותית, מפלה ומתעלמת במכוון מאורח החיים החרדי. אבל, בה בעת, המחיר שגבתה המגפה מהקהילות החרדיות פגע גם באמון בהנהגה החרדית וחיזק את התחושה שיש צורך במשטרה אפקטיבית - ובלשונם של מרואיינים למחקר הזה: "אלמלא מוראּה של מלכות, איש את רעהו בלעו". מחקר זה בוחן את היחסים בין המשטרה והחרדים ובתוך כך גם שאלות רחבות יותר הנוגעות לזהות, שייכות ולגיטימציה. המחקר משלב מתודולוגיה כמותנית ואיכותנית ומתבסס על סקר דעת קהל, קבוצות מיקוד, ראיונות עם אנשי מפתח וסקירת עיתונות חרדית. נבחנים בו ההבדלים בין העמדות של חרדים ושל יהודים שאינם חרדים כלפי המשטרה, המתח הערכי שבין החרדים למשטרה, תפיסות של שיטור יתר ושיטור חסר והנכונות לשתף פעולה עם המשטרה. נוסף על כך, המחקר סוקר אירועים אחדים שבהם התעמתו חרדים והמשטרה בשנת משבר הקורונה, וכיצד באו בהם לידי ביטוי התפיסות והמתחים המתוארים במחקר.
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר
מאת: קרנית פלוג, דפנה אבירם-ניצן, ירדן קידר, נדב פורת הירש
תיאור: במרץ 2020, ערב פרוץ משבר הקורונה, המכון הישראלי לדמוקרטיה פרסם את הדוח "אתגר העלאת פריון העבודה במשק כמפתח לצמיחה מכלילה ומקיימת: תפקיד המגזר העסקי". ההמלצה העיקרית בדוח זה הייתה להקים גוף מתכלל לנושא ההכשרות המקצועיות בישראל, שיורכב משלושת השחקנים הרלוונטיים: המדינה, המעסיקים והעובדים. בתוך חודשים ספורים מפרסום הדוח, בעיצומו של משבר הקורונה, ההמלצה יושמה והוקמה "מינהלת המעסיקים ופיתוח ההון האנושי" כמיזם משותף לממשלה, לנציגי המעסיקים ולנציגי העובדים. המינהלת הוקמה מתוך שאיפה לסייע למאות אלפי העובדים שהוצאו לחל"ת לעבור הכשרות והסבות מקצועיות, והיא משום יישור קו עם המדינות המערביות המפותחות המפעילות זה שנים רבות גופי הכשרות תלת־צדדיים דומים. מסמך זה הוא המשך לדוח הקודם, ומטרתו לבחון את הישגיה של מינהלת המעסיקים בתום שנתיים לפעילותה. המסמך חושף נתונים מעודדים על פעילות המינהלת ותרומתה לשיפור מערך ההכשרות המקצועיות, בעיקר בהיבט של התאמה טובה יותר של ההכשרות לצורכי השוק הודות להידוק הקשר עם המעסיקים. מחברי הדוח מדגישים את הצורך להוסיף ולשפר את פעילות המינהלת, בדגש על המשך חיזוק ההתאמה בין תחומי ההכשרה וכישורי העובדים לבין צורכי שוק העבודה, ייזום הכשרות לעובדים קיימים, שיפור וטיוב המעקב השוטף אחר אפקטיביות ההכשרות, ביצוע סקרי שביעות רצון, קידום אקרדיטציה להכשרות אצל המעסיקים ואיחוד וטיוב הנתונים הנמצאים בידי המינהלת.
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר
מאת: סילביה פוגל-ביז'אווי, רחל שרעבי
תיאור: הקיבוץ והמושב הם שתי מסגרות שיתופיות וולונטריות שהצמיחה תנועת הלאום היהודית בארץ-ישראל ברוח האוטופיה הסוציאליסטית. בדומה למסגרות וולונטריות אחרות כגון, קומונות, תנועות חברתיות, מפלגות וכו', אשר משחר המודרניות הושפעו מהפרויקט הסוציאליסטי, נעשתה הבטחת השוויון המגדרי בקיבוץ ובמושב לאחד מעקרונות היסוד של אותן קהילות. הבטחה זו טמנה בחובה ניסיון ליצור חברה שיתופית חדשה שבה היה צפוי להשתנות ואף להיעלם הגבול המגדרי המפריד בין הספירה הציבורית-הגברית, מקור הכוח, הסמכות והיוקרה, לבין הספירה הפרטית-הנשית, מקור השליטה הנשית לאורך ההיסטוריה.
ספר זה, בא להציג את ההתפתחות ההיסטורית של הגבולות המגדריים בקיבוץ ובמושב, תוך הפניית הזרקור אל הספירות הפרטיות והציבוריות המשתנות. לשם כך הוא מביא קול רב-גוני ורב-תרבותי של חברות הקיבוץ והמושב. חברות חילוניות ודתיות, ותיקות ו"עולות חדשות", שדרכן הוא מציג סוגיות מן העבר ומן ההווה, וחושף נושאים שלא תמיד זכו להתייחסות ראויה.
הספר שופך אור על מנגנוני שיעתוק אי השוויון המגדרי בעידן המודרני, יהיה זה בגרסתו הסוציאליסטית, הקפיטליסטית או הבתר-תעשייתית. אחד הלקחים שהספר בוודאי תורם הוא תיאור נוסף של המגבלות המלוות כל ניסיון לשוויו מגדרי המתמקד רק בשינוי מעמדן של הנשים- על בסיס של זהות או על בסיס של שוני עם הגברים- מבלי להשמיע דרישה זהה לגבי הגברים, ובכך לפרק את הגבולות מגדריים.
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוציתי"ל מאגנס
מאת: מרק פישר
תיאור: לאחר קריסת ברית המועצות הצליח הקפיטליזם להציג את עצמו כמערכת הפוליטית־כלכלית האפשרית היחידה, ונוצרה מציאות של ריאליזם קפיטליסטי, שבה קל לנו יותר לדמיין את סוף העולם מלדמיין את קיצו של הקפיטליזם.
בספרו ריאליזם קפיטליסטי, שתורגם ל־29 שפות והיה למניפסט של השמאל החדש בראשית המאה ה־21, מביא מבקר התרבות מרק פישר ניתוח נוקב ומאתגר של התפתחות הריאליזם הקפיטליסטי ושל תחומי החיים שהוא חודר אליהם ומשפיע עליהם. תוך שהוא משתמש בדוגמאות מהפוליטיקה ומהקולנוע, ממערכת החינוך ומבריאות הנפש, מראה פישר כיצד חילחלה ההשפעה המעקרת והמדכאת של ההון הגדול אל כל תחומי החיים, אבל גם מראה דרכים אפשריות ליציאה מהמבוך ולשינוי המיוחל.
"האירוע הקטן ביותר יכול לנקב חור זעיר במסך האפור של הריאקציה, שהגדירה את אופק האפשר במסגרת הריאליזם הקפיטליסטי", כותב פישר. "ממצב שבו דבר אינו אפשרי, לפתע הכל יכול להיות אפשרי שוב".
כנרת, זמורה דביר בע"מ
מאת: דונלד וודס ויניקוט
תיאור: יותר מחמישים שנה לאחר מותו, ממשיכות התובנות של הפסיכואנליטיקאי דונלד ויניקוט על יחסי אם־תינוק ועל ההתפתחות הרגשית מינקות לבגרות לשמש השראה להורים ולמטפלים בכל העולם.
ויותר מחמישים שנה לאחר מותו, ממשיכים לראות אור אוצרות קטנים וגדולים מתוך עזבונו. כזה הוא הספר לחשוב על ילדים — לדבר עם הורים, המבוסס ברובו על הרצאות ומאמרים שייעד ויניקוט לקהל הרחב, ואשר זוכים כעת לפרסומם הראשון בעברית.
המאמרים של ויניקוט, מאבות הפסיכולוגיה של הילד ומי שטבע את המושגים "אם טובה דיה" ו"אובייקט מעבר", עוסקים בשלל נושאים: מההתפתחות הנפשית בינקות ועד השפעת האובדן על הילד, מתגובת ילדים להולדת אח חדש ועד בניית אמון, ומבעיות פסיכוסומטיות של ילדים ועד חוסר חיבה של הורים לילדיהם. המאמרים מטילים אור על פינות מסקרנות בנפשנו ובהתפתחותנו, ובתוך כך מציגים את ההסתכלות הפסיכואנליטית המאלפת של ויניקוט, ומספקים הזדמנות מרתקת לעקוב אחר התפתחות החשיבה שלו לאורך השנים.
דוֹנַלד ווּדס ויניקוֹט (1971-1896), רופא ילדים ופסיכואנליטיקאי בריטי, נמנה בזכות תיאוריית ההתפתחות שלו עם אבות הפסיכולוגיה של הילד. בהוצאת דביר ראו אור אחדים מספריו, בהם הכל מתחיל בבית ותינוקות ואמותיהם, וכן הספר ויניקוט מאת אדם פיליפס, המתאר את עבודתו ותרומתו של ויניקוט לפסיכואנליזה של הילד ושל המבוגר.
כנרת, זמורה דביר בע"מ
מאת: עדי דוידוביץ
תיאור: "אין לי כבר כוח לכאב הזה..."
המשפט הזה מצלצל לכם מוכר?
אם גם אתם מוצאים את עצמכם לא מסוגלים לשבת בעבודה, לשחק עם הילדים, להרים את הנכדים; אם לטוס לחו"ל בלי כדורים זה חלום רחוק, אם לרוץ, או אפילו רק לנעול נעלי עקב, כבר לא בא בחשבון... הגיע הזמן להשתחרר מהכאב.
הרי כבר שנים אתם מנסים להיפטר מהכאב הכרוני. ביקרתם אצל רופאים ומטפלים, בזבזתם סכומים נאים על אביזרים וטיפולים, חיפשתם באינטרנט, ביררתם עם חברים... אבל בטווח הארוך – כלום לא עזר. זהו, אתם חושבים לעצמכם, אנחנו פשוט "מקולקלים". אבל אתם לא מקולקלים. כאב כרוני בעצם מגן עלינו הגנת יתר, מונע מאיתנו להזיק לעצמנו, לכאורה. אבל מה יקרה אם תאמינו שאין קשר בין הכאב – לנזק? כמה דברים תוכלו לחזור לעשות אם הכאב לא יפחיד אתכם יותר?
אחרי 22 שנה כפיזיותרפיסטית מוסמכת, שטיפלה במאות סובלים מכאב כרוני, עדי דוידוביץ יודעת: אפשר – וצריך – להשתחרר מהכאב. בספרה תוכלו למצוא הסברים מאירי עיניים שישחררו את הלחץ והפחד – ותרגולים מעשיים שישחררו את הגוף ואת מטען הכאב המיותר עליו.
אל תתנו לכאב לנהל לכם את החיים. הספר להשתחרר מהכאב הוא הזמנה לשנות את חייכם, ולפתוח דף חדש, זקוף, פעיל, משוחרר, לחזור לחיים מלאי עשייה ומשמעות.
כנרת, זמורה דביר בע"מ
מאת: ביל ברייסון
תיאור: אנו מבלים את כל חיינו בגוף אחד, ובכל זאת לרבים מאיתנו אין למעשה מושג כיצד הוא פועל ומה מתרחש בו...
בספרו המבריק הקודם "ההיסטוריה הקצרה של כמעט הכול" עסק סופר המדע הפופולרי ביל ברייסון ביקום ובמה שבתוכו. בספרו המבריק החדש הגוף הוא מפנה את המבט פנימה, בניסיון להבין את המכונה המפליאה שהיא אנחנו.
כשהוא מסתמך על מאות מחקרים, ועל שיחות עם בכירי החוקרים בעולם, ברייסון מעלה את הקוראים על רכבת שדים של ידע ולוקח אותם למסע מרתק במסתורי הגוף האנושי. זהו מסע מטלטל, שיפגיש אתכם עם אנקדוטות משעשעות, עובדות מדהימות (מאז שהתחלתם לקרוא את השורות האלה הספיק גופכם לייצר מיליון תאי דם אדומים), מיתוסים חסרי יסוד וסיפורים על גיבורים נשכחים. חדי העין יזהו במהלכו גם לא מעט עצות לחיים בריאים.
הגוף - מרתק ללא גבול, ומקיף לא פחות משהוא קריא —יקרב אתכם להבנה של הנס שהוא החיים: הנס שהוא אתם.
כנרת, זמורה דביר בע"מ
מאת: גיל סמסונוב
תיאור: "ספרי התכוון לנדוד אל העבר הרחוק; אבל העבר הוא קרוב, הוא כאן ועכשיו. ההיסטוריה רודפת אותנו, ואיתה מקורות האיבה, הכעס והחשדנות. אולי משום שלא פתרנו, לא הבנו ולא סלחנו. מרצח ארלוזורוב, הסֶזון ואלטלנה, דרך הסכמי אוסלו, רצח רבין וההתנתקות – הפצעים שותתים, ואנחנו ממשיכים איתם הלאה, נושאים אותם על גופנו הלאומי, בלי קשב, בלי דיאלוג, בלי מרפא. אלא שללא הבנה הדדית של חרדותינו, כמו גם של כיסופינו, אין, ולא יהיה, פיוס בינינו לבין עצמנו, והעבר ימשיך להיות העתיד הפצוע שלנו."
דור המרד. דור המחתרות. המשפחה הלוחמת.
בריטניה הגדולה, על 100 אלף חייליה, נסוגה בפניהם, והדרך למדינה יהודית עצמאית נסללה בדמם. ריבלין, לבני, אולמרט, מרידור, נתניהו – אלה לא רק שמותיהם של אישים מרכזיים בישראל בעשורים האחרונים, אלא גם של הוריהם, שסללו בגופם וברוחם את הדרך למדינה.
מעט מדי נכתב ודובר עליהם, על אחוות הדם, על מבצעים מחתרתיים הירואיים ואומץ בלתי נתפס, על השוויון התקדימי שהנהיגו בין נשים לגברים, על השותפות העמוקה שהנחילו בין צברים לעולים.
הבגינים, ספרו המפעים של גיל סמסונוב, בוחן את הפער העצום בין סיפורם לבין הנידוי וההוקעה שהיו מנת חלקם, והוא תחילתו של תיקון עוול היסטורי נוראי, שאת מחירו אנחנו ממשיכים לשלם. ובתוך סיפורו של דור המרד, סיפורו של הגדול מכולם, מנחם בגין. כיצד הפך הפוליטיקאי שהפסיד שוב ושוב במערכות הבחירות, והוצג כסכנה לדמוקרטיה וכדיקטטור – לקונצנזוס? כיצד הפך מפרסונה נון־גרטה, דמות מושמצת ומוקעת – לאחד המנהיגים האהובים והמוערכים בתולדות ישראל? וכיצד קוּבּע לבסוף שמו כמדינאי אמיץ, שחולל הסכם שלום עם מצרים, וכדמוקרט, שטבע את הביטוי "יש שופטים בירושלים?״ מנחם בגין, סמל יהודי, לאומי ופטריוטי וגם סמל דמוקרטי וליברלי, עומד במרכז הספר. בעשור השלישי של המאה ה-21, כאשר החברה הישראלית שסועה ומקוטבת, על סף מלחמת אחים, מפְנה הבגינים מבט לשורשים העמוקים של הסכסוך הישראלי־ישראלי, ומספר את סיפורם של לוחמות ולוחמי האצ"ל והלח"י, שחירפו את נפשם למען עצמאות יהודית, אך לא זכו מעולם בהכרה בתפקיד ההיסטורי שקנו בדמם. סיפור גבורתם ומורשתם הוא סיפורנו שלנו, הנפרשֹ לאורם. גילויים מהארכיונים הבריטיים חושפים שצ׳רצ׳יל וחברי הפרלמנט אמרו בקולם את מה שלא סופר כאן: הבריטים לא עזבו את הארץ מרצונם, הם נכנעו בפני 6,000 לוחמי אצ"ל ולח"י. ובמילותיו של צ'רצ'יל :"אצ"ל הוא שגרם לאנגלים לעזוב את פלשתינה. הוא עשה לנו כל כך הרבה צרות עד שנאלצנו להציב בפלשתינה 80 אלף חיילים כדי להתמודד עם המצב. הוצאות הצבא היו גבוהות מדי ופגעו בכלכלה, והן עלו בגלל אצ"ל.״
כנרת, זמורה דביר בע"מ
מאת: טארה פורטר
תיאור: נערות ונשים צעירות חיות בתקופה מבלבלת: מעולם לא היו בידיהן חירות ואפשרויות בחירה רבות כל כך; אך מעולם גם לא ניצבו בפניהן דרישות כה רבות – מצד עצמן ומצד אחרים.
ד"ר טארה פורטר מציעה להן תובנות על סמך ניסיונה העשיר. ממבחנים עד חברויות, ממשפחות עד אהבה, היא מספקת הסברים נגישים והצעות מעשיות. מתוך הבנה עמוקה של נקודת מבטן, היא מסבירה להן את עצמן ומנחה אותן צעד־צעד, כיצד להתמודד עם האתגרים בחייהן.
אתם לא מבינים אותי הוא מעין מכתב אינטימי מחבֵרה חכמה או מאחות גדולה. זהו גם מדריך יקר מפז להוריהן של נערות וצעירות: הצצה אל מעבר לגלגולי העיניים ולמחאה של בנותיהם – "אתם לא מבינים אותי!"
כנרת, זמורה דביר בע"מ
מאת: אורי גניזי
תיאור: אורי גניזי אמר לבן שלו שאסור לשקר. אבל אז הלך לקנות כרטיס למתקן שעשועים — ושיקר. זה היה שקר קטן, שקר נסלח מהסוג שכמעט כולנו משקרים. אבל רק גניזי לוקח שקר קטן ועושה ממנו מחקר גדול. מחקר על מה שקורה כשאומרים דבר אחד ועושים דבר אחר.
הספר הזה עוסק בתמריצים. גלגל התנופה של הפעילות האנושית. תמריצים שולחים מסרים ביחס למה שבאמת חשוב לנו. אם אתם רוצים שאנשים ימחזרו בקבוקים, או ירכשו את המכונית שלכם או יעבדו יותר קשה — צריך לתמרץ אותם לעשות זאת. לשלוח את המסר הנכון. אם אתם מנסים להפסיק לעשן — תמריץ. למכור ספר חדש — תמריץ. הנה, זה מה שאני עושה עכשיו: מנסה להציע לכם תמריץ לקרוא את הספר של גניזי.
מה התמריץ שאני מציע? יש לו שני מרכיבים: קודם כל, אם תקראו יהיה לכם מעניין. ואתם בטח אוהבים שמעניין. תלמדו משהו על אריות בטנזניה, על אופנועני הרלי דיווידסון, על מכירת בתים בסן דייגו, על אימונים בחדרי כושר. והנה עוד תמריץ לקריאת הספר: הוא יביא לכם תועלת. אם תקראו אותו, תבינו יותר טוב איך לגרום לאנשים לעשות את הדברים שאתם רוצים שהם יעשו. איך לשכנע את הילדים לא לשקר. איך לגרום למנהל לתת לכם העלאה בשכר. איך להניע את השכנים להשקיע במרחב המשותף. איך להגדיל את המוטיבציה של העובדים. וגם — איך לגרום לעצמכם לרדת במשקל. כי גם את עצמכם אתם צריכים ללמוד לתמרץ.
המחקרים של גניזי מגלים דבר פשוט: כולנו משתמשים בתמריצים כל הזמן, גם אם אנחנו לא קוראים להם בשם הזה. והם מגלים עוד דבר: תמריצים לא תמיד עובדים כמו שנדמה לנו. המפתח לפיצוח תמריצים הוא להבין את המסר הנסתר שלהם. לכן חשוב מאוד להבין איך לתכנן תמריצים, איך להגיב לתמריצים, איך להשתמש בתמריצים.
חשוב למי? חשוב לכם!
כנרת, זמורה דביר בע"מ
מאת: שרגא פישרמן, שלמה קניאל, יובל שרלו
תיאור: מחנכים, מורים, יועצים חינוכיים והנהלות בתי ספר מקבלים החלטות רבות בכל יום. החלטותיהם מושפעות משיקולים רבים ואנו מעוניינים שאחד הקריטיים יהיה השיקול האתי. מטרת הספר היא "לאמן את שרירי האתיקה" של העוסקים בחינוך. בשלבים הראשונים, איש החינוך יהיה זקוק ל'וייז' מלאכותי על מנת לנווט את תהליך קבלת ההחלטה ולהכניס לתוכו את השיקול האתי, בהמשך, וככל שיתנסה בשימוש ב'מצפן המוסרי' יהפוך התהליך לחלק ממנו והזמן הדרוש לקבלת ההחלטה על פי השיקול המוסרי יקטן.
לספר שני חלקים: הראשון תיאורטי ומתמקד בהסבר המושגים, במטרת הספר ובדרך השימוש המוצעת. בחלק השני תשע עשרה דילמות מחיי מחנכים, מנהלים ויועצים חינוכיים. לכל דילמה מספר חלקים: סיפור הדילמה; רקע תיאורטי קצר; תיאור הדילמה, צדדי הדילמה ושיקולי הדעת; 'בעין יהודית' (מקורות היהדות הקשורים לדילמה) ובחירת החלופה שאנו מציעים לדילמה.
ניתן לעשות שימוש בספר הן לעיון והן לסדנאות בהן מוצע לאמן את עצמנו בבחירת חלופות לאור שיקולי דעת אתיים. לחיבור הספר חברו שלושה: הרב יובל שרלו- מומחה לאתיקה, פרופסור שלמה קניאל- מומחה לפסיכולוגיה חינוכית ופרופסור שרגא פישרמן- מומחה לייעוץ חינוכי.
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור
מאת: עידית שכנאי-רן
תיאור: שנות השבעים של המאה העשרים נתפסות כשנים של יציבות יחסית בתנועה הקיבוצית, אולם מתחת לפני השטח רחשו כבר תהליכים כלכליים, פוליטיים, חברתיים ואידיאולוגיים שבאו לידי ביטוי במתח הולך וגובר, עד לפיצוץ בשנות השמונים, במה שמכונה "משבר הקיבוצים".
בספר הנה ימים באים מספקת האדריכלית עידית שכנאי-רן זווית ייחודית לבחינת השינויים האידיאולוגיים שחלו בחברה הקיבוצית, באמצעות בחינת התהליכים המרחביים שהתרחשו בה ערב פרוץ המשבר. חנוכת חדר האוכל החדש בקיבוץ יפעת, שמוצג כמקרה מבחן בספר, אירעה במקביל להחלטה ההיסטורית שהתקבלה בקיבוץ על הפסקת הלינה המשותפת. הסמיכות בין שני אירועים מכוננים אלה מדגימה את הווקטורים הסותרים שרחשו בקיבוצים בשנות השבעים – חיזוק הקולקטיב מחד וחיזוק המשפחתיות מנגד – ומספקת דוגמא מאלפת לקשר בין הסדר המרחבי ובין הסדר החברתי.
הנה ימים באים משלב תיאוריות מתחומים שונים – סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, גיאוגרפיה ולימודי תרבות – עם תיאוריות וכלים מתחום האדריכלות. עולה ממנו כי המרחב הפיזי אינו רק מושפע מתהליכים חברתיים ותרבותיים, אלא גם משפיע על עיצובם והשתנותם; שותף פעיל בכינון תהליכים היסטוריים ואידיאולוגיים. זהו ספר החושף באופן רב-שכבתי את הנימים הרבים שקושרים בין האדם לבין המרחבים שבתוכם מתנהלים חייו, ואת האתרים הנסתרים שבהם נפגשים חיי היומיום והאידיאולוגיות הגדולות.
הקיבוץ המאוחד
מאת: אורה בלום
תיאור: משבר הדיור במדינת ישראל הולך ומעמיק ועימו הצורך בחשיבה על פתרונות חדשים ויצירתיים. בספר זה מוצע מנגנון אלטרנטיבי למימון רכישת דירה המבוסס על מודלים כלכליים חדשניים המתפתחים בשנים האחרונות במדינות שונות. המנגנון מבוסס על השקעות הוניות ובמרכזו שותפות קניינית בין משק בית לבין משקיע מוסדי החוברים יחדיו לצורך רכישת דירה בבעלות משותפת. שותפות זו נותנת למשקי בית שאינם מסוגלים כיום לגייס את ההון הראשוני הנדרש לרכישת דירה &mdash, הזדמנות חד־פעמית להיהפך לבעלי דירה. עבור המוסדיים זהו אפיק השקעה חדש &mdash, השקעות ישירות בנדל"ן למגורים, ולו פוטנציאל התרחבות להיקפים גדולים תוך השגת תשואות גבוהות.
הספר מבקר ומאתגר את הפרקטיקה הקיימת והיא מימון רכישת דירה באמצעות הלוואות משכנתה ואת החשיבה שביסודה. זוהי קריאת השכמה לכל העוסקים בתחום והצעת כיווני חשיבה חדשניים.
הוצאת אוניברסיטת בר אילן
מאת: אופירה גראוויס קובלסקי
תיאור: סיפור מקומן של נשים במפלגות ובארגוני הימין הציוני נשאר בשולי המחקר ההסטורי־חברתי. "'אשה עבריה בל יאבד חלקך' , נשים בימין הציוני חילוני בין יישוב למדינה" ממלא חלל זה, ומספר את סיפור פעילות הנשים במפלגות הימין בתקופת המנדט ובשנים הראשונות לקיום המדינה, תוך בחינת זהותן, מודעותן המגדרית והדילמות המרכזיות איתן התמודדו. הספר מתחקה אחר הפעִילות הפוליטיות בממסדים המפלגתיים בתקופה סוערת בתולדות היישוב והעם היהודי, על רקע המשמעות הפרטית והארגונית של היותה של אישה פעילה פוליטית במסגרת ארגונים ומפלגות באופוזיציה מימין.
הוצאת אוניברסיטת בר אילן
מאת: מרית גורן
תיאור: "ספרה של מרית גורן הוא ספר מרתק וטורד מנוחה העוסק באחת המובלעות החסרות החשובות ביותר בשיח הפסיכואנליטי: הרוע. זהו ספר בעל השלכות חשובות לא רק ביחס לשיח התיאורטי אלא גם ביחס לשיח הקליני הנוטה, כבבואה של השיח התיאורטי החסר, לשמוט מתוכו את הדיון ברוע ולאפשר כתוצאה מכך כשלים קריטיים בטיפול בו. במובן זה הוא בגדר קריאת חובה לכל מטפל.ת, ולא פחות מכך לכל אדם".
פרופ' דנה אמיר, פסיכואנליטיקאית, אוניברסיטת חיפה
"ספרה המטלטל והעמוק של מרית גורן, "פסיכואנליזה של הרוע", הוא חקירה חודרת ונכוחה בפני מציאות הרוע בנבכי נפשו של האדם. ההתבוננות הנוקבת ויוצאת הדופן הזאת אינה רק פרק חשוב לניתוח יחסה של המסורת הפסיכואנליטית לשאלת הרוע, היא גם תרומה חשובה ומקורית של המחברת, אשר צומחת מתוך ניסיונה הטיפולי להבנת אחת השאלות הקשות ביותר של החיים האנושיים ופשרם".
פרופ' משה הלברטל, החוג לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית
ד"ר מרית גורן היא פסיכולוגית קלינית ופסיכואנליטיקאית.
ספר זה נכתב לפני פרוץ המלחמה באוקטובר 2023. אינני יכולה לפרסמו מבלי להביע את הזעזוע העמוק ממעשי הזוועה המצמררים שביצעו מחבלי החמאס, המגלמים את חשיבות העיסוק ברוע.
רסלינג
מאת: ג'ף פוסטר
תיאור: מתי בפעם האחרונה עשיתָ משהו בשביל הבריאות שלךָ?
העובדות ברורות: לא רק שגברים מוּעדים יותר לחלות באינספור מחלות, גם תוחלת החיים שלהם קצרה בהרבה מזו של נשים; להיות גבר, מתברר, זה לא דבר בריא במיוחד. ואם לא די בכך, גברים רבים מתייחסים לבעיות הבריאות שלהם בביטול, ולעתים כלל אינם מודעים להן, או לדרכים לפתור אותן.
הבשורה הטובה היא שיש מה לעשות בנדון.
ד"ר ג'ף פוסטר, רופא משפחה בכיר שמתמחה במחלות גבריות ובטיפול בהן, נחוש לנצח את הבורות ואת ההדחקה הידועה של גברים בתחום, ומציע לכל גבר, בכל גיל ובכל מצב פיזי, נקודת מבט מרעננת, ובעיקר הוליסטית, על בריאותו.
בספרו תהיה בריא, גבר, עוסק פוסטר בסוגיות רפואיות ייחודיות המטרידות גברים, כמו התקרחות, אין-אונות וסרטן הערמונית, וכן במחלות אחרות כמו סוכרת, מחלות לב ותסמיני גיל המעבר (כן, יש גם לגברים).
תהיה בריא, גבר הוא מדריך מעשי המספק לקוראיו עצות חשובות לבריאות מיטבית, ובדרך מפריך לא מעט מיתוסים רווחים. זהו ספר חובה לכל גבר שאוהב את חייו ובריאותו, וכמובן – גם לכל מי שאוהב אותו.
תכלת הוצאה לאור
מאת: טארה גריני
תיאור: שיטת החינוך פורצת הדרך שפיתחה מריה מונטסורי האיטלקייה קנתה לה חסידים רבים ברחבי העולם וגם בישראל – בעיקר מפני שהיא מביטה בעולם דרך נקודת מבטו של הילד. שיטת מונטסורי דוגלת בפיתוח עצמאותו של הילד, מכבדת ומעודדת את בחירותיו הטבעיות ומסייעת לו לממש את מלוא הפוטנציאל שלו.
בשנים האחרונות נפתחים יותר ויותר גני ילדים ובתי ספר ההולכים בדרכה של מריה מונטסורי, אך את שיטת מונטסורי אפשר ליישם גם בבית, כבר מימיו הראשונים של התינוק.
טארה גריני, המתמחה בשיטה כבר למעלה מארבעים שנה ומנהלת את אחד מבתי הספר המונטסוריים הגדולים בניו יורק, מנחה את ההורים הטריים בעיקרי השיטה ובדרך המיטבית ליישם אותה בבית:
ארגון הסביבה הביתית באופן שמעודד את עצמאותו, סקרנותו וביטחונו של הילד, תוך שימוש בחומרים טבעיים וזמינים.
הפעילויות ה"מונטסוריות" שאפשר לעשות בבית, יחד עם הילד.
פיתוח כישוריו המוטוריים, התקשורתיים והרגשיים של הילד בשלוש שנות חייו הראשונות.
הדרכים הטובות ביותר לגמילה מחיתולים לפי שיטת מונטסורי.
תכלת הוצאה לאור
מאת: ניצה דורי
תיאור: בספר זה תמצאו חיבור בין שני עולמות מחקר – עולם החינוך ועולם הספרות. פרקי הספר עוסקים בשיח כן ומשמעותי בממשק המחקרי שבין ספרות ילדים ונוער לבין חינוך.
לכאורה, ספרות עוסקת בנרטיבים, בעולם הדמיון ובמשחקי שפה, וחינוך עוסק בהקניית ערכים, הרגלים ודרך ארץ. לכאורה, החינוך הוא שמרן, הוא בעל נורמות ומוסכמות והוא מה שירשנו מהורינו וממורינו, והספרות היא ההפך מזה: היא אינה עוסקת בהקניית ערכים, אלא אם כן היא ספרות מגויסת, היא ליברלית ונותנת דרור לרוח היצירה של המחבר והיא משנה את מורשתה מדור לדור: אינה דומה ספרות ילדים שנכתבה בתחילת המאה שעברה בתכניה, בסגנונה ובשפתה לספרות ילדים הנכתבת היום. אך לאמיתו של דבר הספרות היא חלק אינטגרלי מהחינוך. מסריה החינוכיים גלויים או סמויים, ובאמצעותה מוליכים הורים ומחנכים אידאות חינוכיות שונות, מתוך תנועה מתמדת בין המוען, הטקסט והנמען.
הקריאה בפרקי המחקר בספר זה תאפשר שאילת שאלות נוספות, גילוים נוספים, הטלת ספקות והעיקר שותפות פעילה בגילויי הקשר שבין חינוך לספרות.
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור
מאת: יעקב סלבין
תיאור: חוסר ודאות לעיתים קרובות מקשה עלינו לקבל החלטות, קטנות כגדולות. למידע יש כוח רב־עוצמה שביכולתו לפזר את הערפל ולהקנות לנו ודאות.
ספר זה פונה ליזם ב"חבל הארץ העסקי", חבל ארץ שעל מנת להתמצא בו נדרש מידע ראשוני חיוני ומהימן. מטרתו היא לספק את ההבנה הבסיסית בסוגיות המיסוי, שעימן מתמודדים בעלי עסקים ובעלי עסקים לעתיד לאורך הדרך.
המידע המובא בספר ממוקד, פשוט, חיוני וברור, וביכולתו להיטיב במידה ניכרת את ניהול העסק, לחסוך כסף ולהביא לצמיחה משמעותית.
"מי שלומד יותר, מנצח"
(רובין ס' שארמה)
ספרי ניב
מאת: קייט רייוורת'
תיאור: למי שמוכנים למרוד, להתבונן לצדדים, להעמיד בספק ולחשוב אחרת, אלה הם זמנים מסעירים."
כנערה מתבגרת בשנות השמונים, קייט רייוורת' חלמה לשנות את העולם – לשים קץ לתופעות כמו עוני, אי־שוויון והרס סביבתי – אבל במשך עשרות שנות עבודה עם מוסדות אקדמיים, ארגונים חברתיים, ממשלות וגופים בינלאומיים, היא נתקלה שוב ושוב במכשול אחד עיקרי: מערכת כלכלית שנותרה במקומה, בזמן שהעולם סביבה הלך והשתנה.
למרות שאנחנו חיים בחברה שמכורה לחידושים – מכוניות, סמארטפונים וגאדג'טים חדשים – אחת המערכות החשובות בחיינו, המערכת הכלכלית שמעצבת את עולמנו, בנויה על הנחות ותיאוריות שלא עודכנו במשך עשרות – אם לא מאות – שנים.
ברב מכר מרתק ועטור פרסים, ובעזרת ציור פשוט של שני עיגולים, אחת הכלכלניות החשובות בימינו מציעה אלטרנטיבה מעשית לכלכלה הקפיטליסטית שעבר זמנה: כלכלת הדונאט – מצפן חדש עבור האנושות במאה העשרים ואחת.
רדיקל
מאת: נדב איל
תיאור: הדמוקרטיה שלנו בסכנה. מאות האלפים שהפגינו נגד ההפיכה מבינים את זה.
אבל איך היא תנצח?
זהו הספר הראשון שנכתב מתוך המאבק הדמוקרטי בישראל. העיתונאי והסופר נדב איל, לא רק מנתח את המחאה העוצמתית והנרחבת בתולדות המדינה. הוא גם מציג מבט גלובלי רחב על נסיון הפופוליזם בעולם למוטט את הדמוקרטיה, ועל הצעדים שהמחנה הדמוקרטי בישראל ובעולם חייב לנקוט כדי שהדמוקרטיה תנצח.
רדיקל
מאת: אלטה סולטר
תיאור: האם אתם מחפשים גישה חדשה לחינוך למשמעת של ילדכם?
האם התנהגותו של ילדכם גורמת לכם להרגיש חסרי ישע, חסרי סבלנות או מלאי כעס?
הספר הזה יעזור לכם לפתור בעיות משמעת אלה אצל ילדים מלידה ועד גיל שתים-עשרה, בלי להטיל עונשים או להעניק פרסים. הספר יורד לעומקן של התנגשויות טיפוסיות על ידי פנייה אל הרגשות הבסיסיים שיכולים להוביל להתנהגות מאתגרת.
הגישה המשעשעת והמהפכנית הזאת להורות תזכה אתכם בשיתוף פעולה בלי מאבקי כוח, תפחית יריבות בין אחים ואחיות והתנהגות תוקפנית, תפתור בעיות של הכנת שיעורים ושל שעת ההשכבה, תעזור לילדיכם להתגבר על פחדים, תחזק את הקשר שלכם עם ילדיכם ותביא צחוק ושמחה לבית!
ד"ר אלטה סולטר שהתמחותה היא פסיכולוגיה התפתחותית פועלת עם ילדים ועורכת סדנאות במדינות רבות. ספרים נוספים פרי עטה הם:התינוק יודע, גם הילד יודע, בכי והתקפי זעם.
אחיאסףאגם הוצאה לאור
מאת: הלן לקלי-האנט, הארוויל הנדריקס
תיאור: ד"ר הארוויל הנדריקס, יועץ נישואים, שינה את מהות הטיפול הזוגי על-ידי שימוש בשיטת ה"אימגו", אותה ייסד. הוא גילה כיצד ניתן להתגבר על מאבקי הכוח בין בני-זוג ומלמד אותנו כי בעצם מקורם של תסכולינו בצורכי ילדות שלא באו על סיפוקם. בספר זה הוא חולק עם הקוראים את שלמד במשך יותר משלושים שנה בהן עסק בטיפול זוגי – הפסיכולוגיה שמאחורי האהבה.
בעזרת תהליך הדרגתי, תרגיל אחרי תרגיל, מבקש הספר לבסוף מוצאים אהבה לסייע לכם, בדרך יעילה ועניינית, לשנות את יחסי הזוגיות שלכם ולהפוך אותם למקור בלתי נדלה של אהבה ושותפות אמיתית.
אחיאסףאגם הוצאה לאור
מאת: סימון דייויס
תיאור: הפכו בית רגיל לבית מונטסורי – וחוו הורות מודעת, קשובה ונינוחה.
הגיע הזמן לשנות את הדרך שבה אנו רואים פעוטות. בספר זה, המבוסס על עקרונות היסוד שפיתחה ד"ר מריה מונטסורי, מסבירה סימון דיוויס כיצד להפוך את "גיל שנתיים הנורא" לתקופה עשירה ומתגמלת של כבוד הדדי, תמיכה, סקרנות וגילוי.
לאורך הספר מובאות מאות עצות מעשיות הנוגעות כמעט לכל היבט בחיי הפעוט, לצד הסברים מפורטים, איורים ודוגמאות.
בואו ללמוד כיצד:
• להישאר רגועים גם כשהפעוטות נסערים, ולהציב גבולות ברורים מתוך אהבה וכבוד.
• לארגן את סביבת ביתכם באופן שיעודד עצמאות והתפתחות מיטבית.
• ליצור פעילויות מונטסוריות, המתאימות בדיוק לילדיכם.
• לגדל פעוטות סקרנים, הכמהים לחקור את העולם מסביב.
• להבין את השקפת העולם מנקודת המבט של הפעוט.
ועוד!
אגם הוצאה לאור
הצג עוד תוצאות