מערכת האמנויות המערבית

מערכת האמנויות המערבית

מחבר: פאול אוסקר קריסטלר ומשה ברש
שנת ההוצאה: תש"ן - 1990
מילות מפתח: אמנויות; פילוסופיה; אומנויות
בספר נעשה ניסיון לסקור את התפתחותה של מערכת האומניות ולדון בהשקפות העיקריות לביסוסה.
בפרק הראשון, מאמרו של פ"א קריסטלר 'מערכת האומניות המודרנית', נידונים השלבים העיקריים בתהליך גיבושה של המערכת - תהליך שנמשך מאפלטון עד תנועת ההשכלה של המאה השמונה-עשרה.
הפרק השני, מאמרו של משה ברש, 'מערכת האומניות משלגל עד לבודלר', מבליט בעיות מיוחדות שעלו במחשבתם של הוגי המאות השמונה-עשרה והתשע-עשרה - בעיות שהיו יסוד לגישות מודרניות כלפי שיטת האמניות. אל הספר
נושא/נושאים: , פילוסופיה, אמנויות
תוכן הספר:
מוסד ביאליק

עמודים:
1  3  4  5  7  9  11  12  13