מערכת האמנויות המערבית

פ"א קריססלו מי ברש מוסדב'אליק נ ירושלים סדרת מבואות עיצוב כללי : גיורא כרמי עיצוב העטיפה : רחל הכהן , איריס נרליץ לוחות : ט & 2 ר בעי מ נדפס בדפוס * חוה , ירושלים סדרת מבואות העורך הכללי : משה ברש פ "א קריסטלר ו מ ' ברש / מערכת האמנויות המערבית פאול אוסקאר קריסטלר ומשה ברש מערכת האמנויות המערבית  אל הספר
מוסד ביאליק