מערכת האמנויות המערבית

עמוד:4

THE WESTERN SYSTEM OF THE ARTS Paul Oscar Krisleller The Modern System of the Arts Moshe Barash The System of the Arts from Schlegel to Baudelaire תרגום מאנגלית : רחל אנקוריון וג ' ני נכות מסת " ב ISBN 965-432-544-7 © כל הזכויות שמורות למוסר ביאליק ירושלים תש " ן הפקת סדר : מפעלי רפוס כתר , ירושלים נדפס בדפוס רף נוי , ירושלים Copyright by the Bialik Institute , Jerusalem 1990 Printed in Israel

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר