משה ברש מערכת האמנויות משלגל לבודלר

תרגמה מאנגלית : ג ' ני נבות נא ] מסתו הידועה של פאול אוסקאר קריסטלר , המובאת בזה בפני הקורא העברי , סוקרת את התפתחותה של מערכת האמנויות מראשיתה בתרבות יוון העתיקה ועד לגיבושה הסופי במחשבת מערב אירופה בשלהי המאה הי " ח . בשלב זה , כך סבור קריסטלר , ההיסטוריה של מערכת האמנויות ותכניה של המערכת הגיעו לסיומם . במובן מסוים , כך אפשר לטעון , ההשכלה , אותה תנועה רוחנית שהטביעה את חותמה על המאה הי"ח , אכן מביאה להשלמתו הגמורה של נושא זה . מה שנחשב כמערכת האמנויות עבר גלגולים שונים מאז אפלטון ועד קאנט , ניתנו תשובות מגוונות לשאלות ספציפיות והושמו דגשים שונים במושג כולו . אולם ניתן לומר , כי השאלה המרכזית שנשאלה בתחום זה נשארה בעינה . גם בתקופות שבהן שאלה זו לא הוצגה במפורש ( כגון שלבים מסוימים של ימי הביניים ) נתקבלה למעשה מסורת שהונחה ביסודה של מערכת זו . אם נתעלם מדקויות רבות ושונות , ניתן לנסח שאלה זו בפשטות : אילו הן האמנויות הראויות להיקרא בשם זה , שאותן יש לכלול במערכת או בשיטה של האמנויות ? עיקרה של המחשבה האסתטית בתקופות שבין אתונה בימי אפלטון ובין פאריס בימי דידרו ( או אפילו קניגסברג ב...  אל הספר
מוסד ביאליק