תרבות, זיכרון והיסטוריה : בהוקרה לאניטה שפירא - כרך שני: תרבות וזיכרון ישראלי

תרבות, זיכרון והיסטוריה : בהוקרה לאניטה שפירא - כרך שני: תרבות וזיכרון ישראלי

מחבר:
שנת ההוצאה: תשע"ב - 2012
מילות מפתח: היישוב הישן; היסטוריה של מדינת ישראל; היישוב החדש; היסטוריה של עם ישראל; הישוב הישן; היסטוריה של מדינת ישראל מאז הקמתה ב-15.5.1948; היסטוריה של מדינת ישראל מאז הקמתה; היסטוריה יהודית; תולדות עם ישראל
תרבות, זיכרון והיסטוריה נולד כביטוי להוקרה ולהערכה שרוחשים לפרופסור אניטה שפירא תלמידיה וידידיה, על פועלה המדעי רב הממדים בתיאור צמיחתה והתבססותה של המהפכה הציונית, ועל תרומתה לחיים האקדמיים בישראל.
במוקד מחקריה של אניטה שפירא עומדת הדילמה הניצבת בפניו של כל היסטוריון מקצועי: מה נותר בזיכרוננו
מתוך שטף האירועים העוטפים את חיינו? מה נכנס לזיכרון הקולקטיבי ומה נדחק לשוליים? מה נשכח תחת מעטה של אבק, מושתק נוכח אימת ההתרחשויות או נגנז מאחורי מנעולים? שאלות אלה קובעות את דמותנו ואת יחסינו, כאן ועכשיו, כלפי הסובב אותנו.
הכרך הראשון, 'תמונת זיכרון', נחלק לשער על היסטוריה כללית ולשער על היסטוריה יהודית.
הכרך השני, 'תרבות וזיכרון ישראלי', מתמקד בהיסטוריה היישובית-הישראלית. יחדיו מעניקים שני הכרכים מבע רחב יריעה ומעמיק על מגמות המחקר ההיסטורי במגוון תחומים המשיקים למפעלה האקדמי של אניטה שפירא. אל הספר
תוכן הספר:
אוניברסיטת תל אביב

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

עמודים:
א  ג  ד  ה  ו  ז  383  384  385