הריפובליקה הרומית בראי ההגות המדינית

הריפובליקה הרומית בראי ההגות המדינית

מחבר: פרגוס מילר
שנת ההוצאה: תשע"ג - 2012
מילות מפתח: חברה רומית; רפובליקה
"הרפובליקה הרומית בראי ההגות המדינית" פורש בפני הקורא את המקורות השונים על מערכת השלטון הרפובליקאית ברומא, ובוחן את השימוש שעשו בהם הוגים פוליטיים מאז ראשיתה של האימפריה הרומית ועד ימינו.
בראשית הספר משרטט המחבר את דמותה של הרפובליקה הרומית כמערכת מדינית פעילה, פתוחה, ובמובנים רבים גם דמוקרטית. הוא מצביע על מיעוט המקורות הכתובים שניתן ללמוד מהם על אופייה ועל תפקודה של מערכת השלטון ברפובליקה הרומית, ועל הדרכים שבהן הובנו, ולעתים קרובות עוותו, מקורות אלה בידי קוראיהם כבר בתקופת הרפובליקה עצמה.
מילר מנתח את מקומה של הרפובליקה הרומית במשנם של הוגים מדיניים מימי הביניים והרנסנס, אצל הוגי המאה ה-17 באנגליה, בכתביהם של הוגי המהפכות באנגליה, בצרפת ובאמריקה, ובגישתם של הוגים בני ימינו. את ספרו הוא מסיים בפרק היפותטי מרתק, השואל כיצד היה אריסטו מתאר את מוסדותיה ואת אופייה של הרפובליקה הרומית.
"הרפובליקה הרומית בראי ההגות המדינית" עוסק ברפובליקה הרומית ובדרכים שבהן נתפסה כמערכת פוליטית מדינית.
הוא פונה אל קהל רחב של היסטוריונים, אנשי ספרות, חוקרי מדע המדינה וקוראים משכילים המתעניינים בהגות הפוליטית של המערב בעת העתיקה, בימי הביניים ובעת החדשה.
הספר מבוסס על ההרצאות שנשא פרופסור מילר בשנת 1997 כאורח במת ירושלים להיסטוריה על-שם מנחם שטרן, מטעם החברה ההיסטורית הישראלית. אל הספר
נושא/נושאים: , מדע המדינה, העת העתיקה
תוכן הספר:
החברה ההיסטורית הישראלית

עמודים:
1  2  3  4  5  7  8  9  10  11  13