מבוא לאמנות הריניסאנס

מבוא לאמנות הריניסאנס

מחבר: משה ברש
שנת ההוצאה: תשכ"ח - 1968
מילות מפתח: אמנויות; אמנות; אמנות הרנסנס; אומנויות; אומנות; תולדות האמנות; תולדות האומנות; אומנות הרנסנס; אמנות הרנסאנס; אומנות הרנסאנס; רנסנס (אמנות); רנסנס (אומנות); רנסאנס (אמנות); רנסאנס (אומנות)
בספר תיאור וניתוח מגמות יסוד באמנות הרנסאנס כפי שבאו לידי ביטוי בתודעת עצמם של אמני הרנסאנס הגדולים ובתורות האמנות שפותחו והוצעו באותה התקופה.
מתוך הבהרת הבעיות והמשאלות אשר הדריכו את אמני הרנסאנס והמטרות שאליהן שאפו, מתוך ניתוח הטכניקות שהשתמשו בהן ומתוך בחינת עולם המושגים שלהם עולה תמונת אחדותה היסודית של יצירת התקופה כולה. אל הספר
נושא/נושאים: , אמנות פלסטית
תוכן הספר:
מוסד ביאליק

עמודים:
1  3  4  5  7  9  10  11  12  13