תכנון האוטופיה הציונית : עיצוב ההתיישבות היהודית בארץ-ישראל, 1918-1870

תכנון האוטופיה הציונית : עיצוב ההתיישבות היהודית בארץ-ישראל, 1918-1870

מחבר: דרק יונתן פנסלר
שנת ההוצאה: תשס"א - 2001
מילות מפתח: ארץ-ישראל; התיישבות; אימפריה עותומנית; ארץ ישראל; א"י; אי; א.י.; א. י.; Land of Israel; התיישבות חקלאית; התנחלות; יישובים; ישובים; אימפריה עות'ומנית; אימפריה עות'מאנית
מחקר זה עוסק בתכנון החברתי היהודי בארץ-ישראל במהלך חמישים השנים האחרונות של השלטון העות'מאני. בין 1870 לסוף מלחמת העולם הראשונה היו ארגונים יהודיים בין-לאומיים רבים שהחלו לפעול לקראת יצירת מעמד של חקלאים יהודים בארץ-ישראל. היה זה מעמד קטן ושביר, אך עצם קיומו היווה הישג טכני אדיר. הדיווחים המקובלים על ההתיישבות היהודית בארץ-ישראל המודרנית נוטים לתאר את תהליך ההתיישבות במונחים של המהגרים עצמם, כאילו פעלו בלי כל הדרכה או תמיכה מן החוץ. ואולם ההתיישבות היהודית הכפרית הייתה תלויה מאד במוסדות המיישבים, שאחדים מהם היו פילנתרופיים בגישתם ואחרים - לאומיים במוצהר.
המוסדות מצידם עיצבו את פעילותם על-פי קווי המדיניות החברתית בארצותיהם ועל-פי הניסיון הקולוניאלי של רוב המדינות המפותחות באירופה; אך בשונה מהשלכות אימפריאליסטיות של טכנולוגיה אירופית ונורמות חברתיות אירופיות על המזרח התיכון, הייתה להתיישבות היהודית בארץ-ישראל העות'מנית תכונה רפורמיסטית ואוטופית ניכרת. אל הספר
נושא/נושאים: , 1948-1881
תוכן הספר:
יד יצחק בן-צבי

עמודים:
1  2  3  4  5  7  8  9  11  12  13