ההגיונות הסותרים בהוראה : מבוא לדידקטיקה

ההגיונות הסותרים בהוראה : מבוא לדידקטיקה

מחבר: צבי לם
שנת ההוצאה: 1973
מילות מפתח: חינוך; הוראה; פדגוגיה
אין הגיון אחד מנחה את ההוראה, אין דגם אחד ויחיד של הוראה טובה בנמצא ולכן גם אין המורה יכול לחולל הוראה טובה מכוח חיקוי מעשיהם של מורים אחרים. על המורה להכריע בכל מצב מה עליו לעשות מכוח כשרו המקצועי. עיקרו של הכשר הזה היא יכולתו של המורה לשקול על פי נתוני המצב בדבר הפעולות העשויות לתמוך בהתפתחות תלמידיו. הספר הזה מפרש פירושים מקבילים את מושגי היסוד בהוראה המשמשים את המורה בהכרעותיו. הפירושים המקבילים האלה יוצרים דפוסים אלטרנאטיביים של הוראה, שכל אחד מהם מושתת על הנחות אחרות וכל אחד אמור להוליך לתוצרים אחרים. הצגת הדפוסים האלה נועדה לעזור למורה בשיקולי דעתו ובכך לשכלל את עיקר כשרו המקצועי. עם המהדורה השניה של הספר "ההגיונות הסותרים בהוראה" פרסמה ספרית - פועלים תרגילים בשיקולי דעת פדאגוגיים מאת מחבר הספר, בשם הכרעות דידאקטיות. הקובץ המתפרסם הוא הסידרה הראשונה של תרגילים - אליה יצטרפו בקרוב שלוש סדרות נוספות - המיועדים למכשירים עצמם להוראה ולמשתלמים בעניניה. התרגילים ערוכים לפי מימדי ההוראה, כפי שהוצגו בספר הזה, אך הם עומדים גם ברשות עצמם ; לכל תרגיל מצורף פרק קריאה מלווה משל אחד החוקרים או ההוגים בתחום ענינו של כל תרגיל ותרגיל. לכל הסידרה מצורפים דפים למורה, המציגים את ענינו של התרגיל ואת אפשרויות השימוש בו. אל הספר
נושא/נושאים: , חינוך
תוכן הספר:
ספרית פועלים

עמודים:
א  1  2  3  5  6  7  8  9  10  11