יהודים ונכרים בארץ-ישראל: בימי הבית השני, המשנה והתלמוד

יהודים ונכרים בארץ-ישראל: בימי הבית השני, המשנה והתלמוד

מחבר:
שנת ההוצאה: תשס"ג - 2003
מילות מפתח: ארץ-ישראל; תקופת המשנה והתלמוד; תקופת בית שני; ארץ ישראל; א"י; אי; א.י.; א. י.; Land of Israel; תלמוד; משנה; תקופות; בית שני; בית 2
אסופת מאמרים זו מבוססת על הרצאות שנישאו בכינוס בין - לאומי שהתקיים באוניברסיטת חיפה בנושא יחסי יהודים - נכרים בתקופת הבית השני, המשנה והתלמוד. פרות הכנס רואים אור בשני קבצים - בזה שלפנינו, ובכרך נלווה הכולל הרצאות שנישאו באנגלית ובצרפתית.
המאמרים שנכתבו בידו חוקרים בכירים מאירופה ומישראל דנים בין היתר בבעיות שנוצרו מן המפגש התרבותי - דתי בין יהודים ונכרים בתחומי הכלכלה והחברה, ובפתרונות ההלכתיים והמעשיים שניתנו להם; בבירור טקסטים ספרותיים העוסקים ביחס היהודים לנכרים ובאופן ראייתם של סופרים נכרים את היהודים ותרבותם; בבעיות שהציב החוק הרומי ביחסו למעמד האישי של היהודים, ועוד. הכרך מהווה תרומה חשובה להכרת תקופה מרכזית זו בתולדות ארץ - ישראל והעם היהודי בעולם הקלסי. אל הספר
תוכן הספר:
יד יצחק בן-צבי

עמודים:
א  ב  ג  ד  ה  ז  ט  י  יא  יב  יג