מדיניות ציבורית בין חברה למשפט : בית המשפט העליון, השתתפות פוליטית ועיצוב מדיניות

מדיניות ציבורית בין חברה למשפט : בית המשפט העליון, השתתפות פוליטית ועיצוב מדיניות

מחבר: שלמה מזרחי ואסף מדיני
שנת ההוצאה: תשס"ו,2006
מילות מפתח: בית המשפט העליון; משפט ופוליטיקה; פוליטיקה ומשפט
החברה הישראלית והמערכת הפוליטית מצויות בשנים האחרונות במשבר מעמיק והולך שמתבטא בהעמקת השסעים החברתיים ובחוסר יכולת של המערכת הפוליטית לקבל החלטות יציבות ושיטתיות. תופעת האי משילות מגבירה את חוסר שביעות הרצון של השחקנים השונים והציבור הרחב מהמערכת הפוליטית ואף מהשיטה הדמוקרטית כפי שהתעצבה בישראל. במצב כזה, מאמצים השחקנים למיניהם אסטרטגיות פעולה שמטרתן לאפשר את מקסום האינטרסים שלהם בתנאי  אי יציבות ואי ודאות קשים. אחת האסטרטגיות העיקריות היא פנייה אינטנסיבית לבית המשפט הגבוה לצדק כדי שייתן מענה לתופעת האי משילות. פנייה זו מתבססת על האמון הרב שזכה לו בית המשפט העליון בקרב הציבור הישראלי במשך שנים רבות ועל התפיסה שזהו גורם אובייקטיבי ויציב. תהליך זה מציב את בית המשפט העליון בישראל כשחקן שמשתתף בתהליך הפוליטי ובקביעת מדיניות ציבורית. אל הספר
תוכן הספר:
כרמל

עמודים:
1  3  4  5  6  7  9  10  11  12  13