שנאת ישראל לדורותיה: קובץ מאמרים

שנאת ישראל לדורותיה: קובץ מאמרים

מחבר:
שנת ההוצאה: 1980
מילות מפתח: אנטישמיות; היסטוריה של עם ישראל; נומרוס קלאוזוס; נומרוס קלאזוס; היסטוריה יהודית; תולדות עם ישראל
יש שתי גישות קוטביות אל הנושא הסבוך כל כך של רציפות השנאה ליהודים. הגישה האחת היא זו שנתגבשה בתפיסה המסורתית היהודית, דהיינו 'כל האומות שונאין את ישראל' (בראשית רבא סז ז). הגישה האחרת מנסה לראות כל תופעה ספציפית בתוך ההקשר ההיסטורי שלה או אף להעמיד זו מול זו - כפי שעושה סאלו בארון – את שנאת-ישראל ואהבת-ישראל כשני ציריה של ההיסטוריה היהודית. אל הספר
תוכן הספר:
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

עמודים:
1  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13