שארית ההתגלות : החוק, הגוף ושאלת הספרות

שארית ההתגלות : החוק, הגוף ושאלת הספרות

מחבר: שחר גלילי
שנת ההוצאה: 2010
מילות מפתח: פילוסופיה יהודית; ספרות עברית; יהודי גרמניה; סופרים יהודיים; מונותיאיזם; יהדות בספרות; פילוסופיה; מחשבת ישראל; מחשבת-ישראל; תיאולוגיה יהודית; תיאולוגיה; סיפרות; ספרות; יהדות; יהודים; עדה; עידה; העידה; העדה; עידת; עדת; גרמניה; גרמאניה; גרמנייה; משוררים; סופרים; משוררים יהודים; משוררים יהודיים; מונותאיסם; מונותיאיסם; מונוטאיזם; אמונה באל אחד; מונתאיזם
הדיון בשאלת הספרות מתגלגל בחיבור זה מתוך 'דרמה יהודית-גרמנית', והוא מציג דיאלוג גלוי ודיאלוג סמוי בין פרנץ קפקא, אריך אוארבך, זיגמונד פרויד, פרנץ רוזנצווייג, ולטר בנימין וגרשם שלום. בהקשר זה עולות כמה פרספקטיבות ספרותיות, מהן מקבילות ומהן מנוגדות זו לזו. בין המחברים האלה ניכרים הבדלים לא מבוטלים, ועם זה משתקף מכתיבתם מתח דומה. מובן ששאלת הספרות עצמה אינה שאלה יהודית-גרמנית, אבל בהקשר היהודי-הגרמני ניתנה לה פרשנות ביקורתית יוצאת דופן. אנו רואים בשיח היהודי-הגרמני 'דרמה', שדה של קונפליקטים, משברים ומצבי הכרעה; השיח הזה נפרש כאן כמארג של קולות, כ'תאטרון' של משחקי מחשבה וזהות. זהו דיאלוג שמיוסד על הקו המחבר את 'היהודי' ל'גרמני' והמבדיל ביניהם. ומכאן שהדרמה שאנו דנים בה היא גם הדרמה שבין יהודים לגרמנים, כלומר סיפורה של קרבה דו-משמעית, קרבה 'דמונית' שיש בה מן הריחוק, מן ההבדל ומן הדמיון המבעית. אל הספר
נושא/נושאים: , העת החדשה, ספרות עברית
תוכן הספר:
מוסד ביאליק

עמודים:
1  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13  14