קראו בכותר - שארית  ההתגלות : החוק, הגוף  ושאלת הספרות