משה של פרויד

משה של פרויד

מחבר: יוסף חיים ירושלמי
שנת ההוצאה: התשס"ו - 2006
מילות מפתח: שואה ויהדות; פסיכולגיה יהודית
עיון מחדש בספרו שובר המוסכמות של פרויד, משה האיש ואמונת הייחוד, ועימות חזיתי עם הפרשנות המקובלת הרואה בו ביטוי לניכורו של פרויד מהיהדות.
ספר עטור פרסים זה מציע תובנות מרתקות בעניין המחלוקת האופפת את רגשותיו של פרויד כלפי יהדותו.
ירושלמי מנתח את כוונותיו של פרויד בכתיבת משה האיש ואמונת הייחוד – חיבורו היחיד המוקדש במפורש לנושא יהודי. הוא מציג את הספר בתור ההיסטוריה הפסיכואנליטית של היהודים, היהדות והנפש היהודית – ניסיונו של פרויד לגלות, בצל הנאציזם, מה עשה את היהודים למה שהם. אל הספר
נושא/נושאים: , פסיכולוגיה, העת החדשה
תוכן הספר:
הוצאת שלם

עמודים:
א  ג  ד  ה  ז  ח  ט  י  יא  יב  יג