החי והצומח של ארץ-ישראל : אנציקלופדיה שימושית מאויירת - כרך 6 - עופות

החי והצומח של ארץ-ישראל : אנציקלופדיה שימושית מאויירת - כרך 6 - עופות

מחבר:
שנת ההוצאה: 1986
מילות מפתח: דורסים (עופות); עופות; ציפורי שיר; עופות דורסים; דורסים; עוף דורס; ציפורים; צפורים; ציפורים; ציפורי-שיר
שנים עשר הכרכים של האנציקלופדיה "החי והצומח" עוסקים בבעלי ה־חיים ובצמחים של ארץ ישראל מנקודה ראוה ביולוגית־אקולוגיה, באורחות חייהם ובמקומות חיותם. מבנה האנציקלופדיה הוא נושאי: כל כרך מוקדש לקבוצה אחת של צמחים או בעלי־ חיים )למעט ברך המבוא, וברך אחד, המוקדש לצמחים ובעלי חיים במשק האדם). המיוחד באנציקלופדיה זו - שכל ערכיה נכתבו במיוחד בידי חוקרים ישראלים, שלמדו והכירו אה הצמחים ובעלי ה־חיים במקום גידולם הטבעי, או במעבדה ובגן. כל הכותבים והעורכים הם בני־ סמכא. איש איש במקצועו והדבר מבטיח לקורא וללומד את מיטב הממצאים של המחקר שנצטבר עד כה על הטבע בארץ. אל הספר
תוכן הספר:
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור

עמודים:
1  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13