אדם וסביבה בישראל : מסות גיאוגרפיות

אדם וסביבה בישראל : מסות גיאוגרפיות

מחבר: אלישע אפרת
שנת ההוצאה: תשס"ד-2004
מילות מפתח: אקולוגיה; סביבה; איכות הסביבה; הגנת הסביבה; איכות סביבה
המסות הגיאוגרפיות שבספר עניינן הוא האדם וזיקתו אל הסביבה בישראל, שבה קיים ניצול-יתר ובלתי סביר של משאביה הטבעיים תוך הפרת האיזון האקולוגי בין בינוי למגורים, תחבורה, תעשיה, ביטחון ועוד, לבין קרקע חקלאית, חופי ים, מקורות מים, חי, צומח וערכי טבע. לאלה גם מתווספות תופעות כלכליות וחברתיות של חסר, עוני וקיפוח בקרב שכבות שונות של האוכלוסייה.
הנושאים המרחביים והאנושיים הנדונים בספר מבטאים את ההוויה הגיאוגרפית הישראלית בדרך של תיאור ממצה ועדכני המסביר, מבהיר ומאיר מצבים אקטואליים בחיי היום-יום בארץ באורח ביקורתי ותובעני. אל הספר
נושא/נושאים: , מדעי החיים
תוכן הספר:
רמות

עמודים:
1  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13