המהפיכה האלקטורלית : פריימריס ובחירות ישירות של ראש הממשלה

המהפיכה האלקטורלית : פריימריס ובחירות ישירות של ראש הממשלה

מחבר:
שנת ההוצאה: 1996
מילות מפתח: ראש ממשלה; בחירות; בחירות פנימיות במפלגות; ראש-ממשלה; בחירות מוקדמות במפלגות; פריימריס; פריימריז; פרימריס; פרימריז; primaries; בחירות מקדימות
שיטת הבחירות מצויה במוקד הדיונים הפוליטיים עשרות שנים. תהליך הבחירה הוא מהנושאים הרגישים ביותר במשטר הדמוקרטי. כל שינוי מהותי, כהטמעה של שיטת פריימריס במנגנון הבחירה של המפלגות, ובחירה ישירה של ראש הממשלה חייב להיבחן בראייה ביקורתית וכוללת. החוקרים במדעי החברה והפוליטיקאים, התורמים לספר זה, מעלים נימוקים נוקבים וספקות באשר לתרומת נשינויים הללו לתוכן הדמוקרטי בישראל. אל הספר
תוכן הספר:
הקיבוץ המאוחד

עמודים:
1  2  3  4  5  7  9  10  11  12  13