מידע, ידע ודעת : הדנ״א של החינוך

מידע, ידע ודעת : הדנ״א של החינוך

מחבר:
שנת ההוצאה: 2016
מילות מפתח: חשיבה; מידע; פילוסופיה של החינוך; ידע; מחשבה; אינפורמציה; פילוסופיה חינוכית
הספר מציע דיון באתגר שמהפכת המידע מציבה בפני מערכת החינוך. בית הספר עוסק בידע ובלמידה, אך לעתים רחוקות מתקיים בין כתליו דיון המתייחס למהות הידע, לצורת ארגונו ולקשר שבין אלה לבין תהליך הלמידה. מהפכת המידע של ימינו מחייבת התמודדות מחודשת עם סוגיות אלה, ומעלה את השאלה אם ניתן כיום להציע רציונל בר-הצדקה לתכנית הלימודית הבית-ספרית, לצורת ארגון הידע בה ולתהליכי ההוראה למידה שהיא טומנת בחובה. במוקד הספר חמישה מאמרים העוסקים במושגים מידע, ידע ודעת ובהשלכותיהם על כישורי חשיבה, על החינוך למשמעות, על הפליאה ועל הדמיון. שניים מהמאמרים עוסקים במחשבתם של הפילוסופים דלז וגואטרי ומישל סר ובוחנים את השלכות הגותם. על כל אחד מהמאמרים מגיבים שני אנשי חינוך נוספים. כל מאמר והתגובות לו מהווים רצף מחשבתי המאפשר לקיים דיון סביב הסוגיות הנדונות במאמר. רצף דומה נשמר גם בין המאמרים השונים שבספר, שדנים במטפורות שונות של ארגון הידע ומסודרים מהמקומי (ישראלי) לגלובלי ומההקשר הלימודי להקשר החינוכי הכללי. הקוראים מוזמנים להמשיך את הדיאלוג הגלוי והסמוי שבין מאמרי הספר (ולעתים אפילו בתוכם). אל הספר
נושא/נושאים: , חינוך
תוכן הספר:
מכון מופ"ת

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  9  10  11  12  13