בצל השכלת ברלין

בצל השכלת ברלין

מחבר: חיים שוהם
שנת ההוצאה: 1996
מילות מפתח: ספרות עברית; מנדלסון, משה; שירה עברית של תקופת ההשכלה; סיפרות; ספרות; מנדלסון, מ.; משה; מושה; מנדלסון; שירה עברית; שירה-עברית
השפעת ההשכלה בברלין ומשה מנדלסון על הספרות העברית החדשה והתפתחותה. אל הספר
נושא/נושאים: , ספרות עברית
תוכן הספר:
הקיבוץ המאוחד

אוניברסיטת תל-אביב. המכון הישראלי לפואטיקה ולסמיוטיקה ע"ש פורטר

עמודים:
א  ב  ג  ד  ה  ו  1  2  3  5  6  7