האומה בהיסטוריה

האומה בהיסטוריה

מחבר: אנתוני ד' סמית
שנת ההוצאה: תשס"ג - 2003
מילות מפתח: היסטוריה חברתית; קבוצות אתניות; היסטוריוגרפיה; סוציולוגיה של ההיסטוריה; הסטוריה חברתית; אתנולוגיה; קבוצה אתנית
"האומה בהיסטוריה" מתאר את המחלוקות ההיסטוריוגרפיות העיקריות על מקומה של האומה בהיסטוריה, ומציג בפירוט יתר את יתרונותיה של הגישה האתנית - הסמלית, שסמית הוא אחד מנציגיה הבולטים.
כבר שלושים שנה ויותר נחשב אנתוני סמית לאחד התיאורטיקנים המרכזיים בחקר הלאומיות.
בזה אחר זה הוא פרסם שורה מרשימה של ספרים הנחשבים ציוני דרך בהבנת התופעה של האומות והאתניות. עבודתו המחקרית מצטיינת הן בחדות מושגית ובתחכום תיאורטי והן בידע ובהבנה היסטוריים נרחבים.
כתיבתו מתאפיינת בחיפוש עקבי אחר הקשר בין האתניות הטרום מודרנית ללאומיות שבאה אחריה, ובחתירה בלתי נלאית לתיאוריה מאחדת או לפרדיגמה מוסכמת, שיקיפו את מירב הבעיות והנושאים הכלולים בלאומיות. בספרו "האומה בהיסטוריה" הבשילו והגיעו לכלל גיבוש כמה מרעיונותיו המנחים בנושאים אלה. אל הספר
תוכן הספר:
החברה ההיסטורית הישראלית

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13