תבונה ותמורה : פנים בחקר הפילוסופיה היהודית ותולדותיה

תבונה ותמורה : פנים בחקר הפילוסופיה היהודית ותולדותיה

מחבר: יונתן כהן
שנת ההוצאה: תשנ"ז - 1997
מילות מפתח: פילוסופיה יהודית; פילוסופיה; מחשבת ישראל; מחשבת-ישראל; תיאולוגיה יהודית; תיאולוגיה
החוקרים החשובים של תולדות הפילוסופיה היהודית שחיו ופעלו במאה העשרים, האם החזיקו הם עצמם ב'פילוסופיות יהודיות'?
האם היתה למלומדים שעסקו בשיטות מחשבה גם עמדה שיטתית בכל הנוגע ליחס בין היהדות לפילוסופיה?
איך תפסו החוקרים האלה את מהלך ההתרפסות או ההתפתחות של הפילוסופיה היהודית בהיסטוריה?
האם השפיעו עמדותיהם השיטתיות על האופן שבו פירשו את היצירות שחקרו? אל הספר
נושא/נושאים: , העת החדשה
תוכן הספר:
מוסד ביאליק

עמודים:
1  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13