עיונים במחשבת ישראל - עיונים במחשבת ישראל - כרך שני

עיונים במחשבת ישראל - עיונים במחשבת ישראל - כרך שני

מחבר: שמעון ראבידוביץ
שנת ההוצאה: 1971
מילות מפתח: פילוסופיה יהודית; ביקורת המקרא; תנ"ך כספרות; פרשנות העת החדשה (מקרא); פילוסופיה; מחשבת ישראל; מחשבת-ישראל; תיאולוגיה יהודית; תיאולוגיה; תנ"ך באמנות; תנך באומנות; ת. נ. ך.; סיפורי התנ"ך; סיפורי המקרא; סיפור מקראי; ת.נ.ך.; ספרות המקרא; פרשנות העת החדשה מקרא; פרשנות מקרא העת החדשה
עיונים במחשבת ישראל - כרך שני
הספר דן באישים ובנושאים הבאים:
- משה מנדלסון
- רבי נחמן קרוכמאל
- הספרות העברית החדשה באספקלריה של תורת "על פרשת הבתים".
- שברי עיונים: מרדכי זאב פיארברג, דור המעבר ומשוררו; א.ד. גורדון, רעיון העבודה ורעיון הלאומיות; משנתו הלאומית של משה הס; שמעון דובנוב, קדוש על כורחו. אל הספר
נושא/נושאים: , הגות יהודית
תוכן הספר:
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים

עמודים:
א  ג  ד  ז  ט  י  יא  יב  יג