מנגד תראה : אסופה ממאמרי א.ר. מלאכי בענייני ארץ-ישראל

מנגד תראה : אסופה ממאמרי א.ר. מלאכי בענייני ארץ-ישראל

מחבר:
שנת ההוצאה: תשס"א - 2001
מילות מפתח: היישוב הישן; עיתונות עברית; עיתונות יהודית; הישוב הישן; עיתונות; עתונות; עתונות; עיתונים; עיתונים יהודים
בספר כונסו מאמרים משל א.ר. מלאכי, הנוגעים לארץ-ישראל אשר לא כונסה עדנה. לספר שלושה שערים. השער הראשון מוקדש למחקרים בתולדות העיתונות בארץ-ישראל ועיקרו - העיתונות העברית שיצאה לאור בחוגי היישוב הישן בירושלים: 'הלבנון' שבעריכת יחיאל ברי"ל, מיכל הכהן ומשה סלומון; 'החבצלת', 'מבשרת ציון' - עיתונו הראשון של בן-יהודה ועוד. מלאכי היה חלוץ חקר העיתונות היהודית והוא שציין את גבולות התחום.
חלק הארי של מאמרי השער השני נסוב סביב מקורות ראשונים לתולדות היישוב, ואגרות תופסות בו מקום בראש. רוב המקורות פורסמו לראשונה על ידי מלאכי ומיעוטם שנדפסו כבר בעבר, פורסמו בבמות שאין יד כל אדם משגת אלא של מלאכי לבדו.
בשער השלישי מובאים עיונים נקודתיים בתולדות היישוב הישן בארץ-ישראל - מגיפת החלירע בירושלים בתרכ"ו; מלחמת הכוללים בירושלים; ביוגרפיות של אישים מהיישוב הישן ותולדות אתרים. אל הספר
תוכן הספר:
יד יצחק בן-צבי

עמודים:
א  ג  ד  ה  ו  ז  ח  ט  י  יא  יב  יג