ארמון התורה ממעל לה : על אורתודוקסיה ופמיניזם

ארמון התורה ממעל לה : על אורתודוקסיה ופמיניזם

מחבר: תמר רוס
שנת ההוצאה: תשס"ז-2007
מילות מפתח: פמיניזם; נשים ביהדות; פמיניסם; שחרור האישה; התנועה לשחרור האישה; פמניזם; פמניסם; שחרור האשה; שחרור הנשים; שוויון בין המינים; שיוויון בין המינים; מעמד האישה ביהדות; שיויון בין המינים; מעמד האשה ביהדות
מה מבקשות אותן פמיניסטיות "דתיות-כביכול"? מדוע הן מעוררות התנגדות כה חריפה מצד הממסד הרבני? האם יש להן מקום בתוך האורתודוקסיה? תמר רוס סוקרת בספרה את האתגרים שהמהפכה הפמיניסטית מעמידה בפני המסורת היהודית ואת דרכי התגובה האפשריות. מעבר לבעיות ההלכתיות והמעשיות, היא מתעמתת עם הקושי העמוק שבחשיפת ההטיה האנדרוצנטרית הטבועה במסורת זו, המבוססת על יסודות פטריארכליים. קושי זה מאיים לדעתה על הליבה התיאולוגית של הדת היהודית ומציעה צידוק להמרת חשיבותה של הטיה זו, תוך שמירה על סמכותם של מקורות אלה; היא גם מצביעה על אותן מגמות במסורת היהודית שהכירו וקידשו מכניזם זה בגלוי ובמפורש. על סמך תקדימים אלה, שאותם היא משלבת בתיאוריות פרשנות ומשפט עדכניות, היא בונה רציונל תיאולוגי המכוון לדורנו. עמדותיה של רוס מלמדות כי המהפכה הפמיניסטית באורתודוקסיה חורגת מעבר להשפעותיה על חיי היחיד ועל הנוהג הדתי, וכי שי בכוחה להעביר בשורה מקיפה לגב טיבם של תרבות, חברה והקיום האנושי בכלל. אל הספר
נושא/נושאים: , מגדר
תוכן הספר:
עם עובד

עמודים:
1  3  4  5  7  9  11  12  13