מרד בר-כוכבא

מרד בר-כוכבא

מחבר:
שנת ההוצאה: 2007
מילות מפתח: מרד בר-כוכבא; מרד בר כוכבא
קובץ מאמרים זה מבקש לייצג חתך של בעיות הכרוכות במחקרו של מרד בר כוכבא וגישות שונות לפיתרונן. מאמרו של העורך מבקש לפרוש רקע לייחודו של מרד בר כוכבא ולמחקרו, תוך התייחסות לבעיות הנדונות במאמרים השונים הנכללים בקובץ. אל הספר
נושא/נושאים: , בית שני, משנה ותלמוד
תוכן הספר:
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13