ספינות המרי : ההעפלה 1945 - 1948

ספינות המרי : ההעפלה 1945 - 1948

מחבר: נחום בוגנר
שנת ההוצאה: תשנ"ג, 1993
מילות מפתח: העפלה; מעפילים; עלייה ב'; עליה ב'; עלייה בלתי לגלית; עליה בלתי לגלית; עליה בלתי-לגלית; עלייה בלתי-לגלית; עליה בלתי-חוקית; עליה בלתי חוקית; עלייה בלתי חוקית; עלייה בלתי-חוקית; עלייה ב; עליה ב
ככל שהתגברה העלייה הבלתי-לגאלית בשנים 1948-1945 כן הלכה וקבלה אופי של מרי עממי אלים ומסוכן, בעת שרבבות פליטים שבעי תלאות בספינות נושנות מתנגשים בחיילים חמושים ובאוניות הצי הבריטי שחסמו את דרכם. הספר מגולל את התפתחותו של "מרד העלייה" על היבטיו המדיניים והאנושיים. במוקד העלילה המתועדת היטב, מציב המחבר את ציבור המעפילים ומלוויהם, אנשי הפל"ים, שחירפו נפשם לפרוץ את שערי הארץ לעלייה חופשית. ספינות המרי - הוא נדבך נוסף בהיסטוריוגרפיה של ההעפלה. אל הספר
נושא/נושאים: , 1948-1881
תוכן הספר:
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור

עמודים:
1  3  4  5  6  7  8  9  10  11