על דעת הקהל : דת ופוליטיקה בהגות היהודית ספר היובל לכבוד אביעזר רביצקי - על דעת הקהל : דת ופוליטיקה בהגות היהודית ספר היובל לכבוד אביעזר רביצקי - כרך שני

על דעת הקהל : דת ופוליטיקה בהגות היהודית ספר היובל לכבוד אביעזר רביצקי - על דעת הקהל : דת ופוליטיקה בהגות היהודית ספר היובל לכבוד אביעזר רביצקי - כרך שני

מחבר:
שנת ההוצאה: 2012
מילות מפתח: פילוסופיה יהודית; ישראל; קבלה; דת ומדינה; יהדות ופוליטיקה; פילוסופיה; מחשבת ישראל; מחשבת-ישראל; תיאולוגיה יהודית; תיאולוגיה; Israel; מדינת ישראל; מיסטיקה; מיסטיקה יהודית; דת ופוליטיקה; כפייה דתית; כפיה דתית; מדינה ודת; פוליטיקה ויהדות
פרופ' אביעזר רביצקי הוא מהאישים הבולטים ביותר בחיי הרוח במדינת ישראל בדור האחרון. מנהיגותו משתרעת על תחומים רחבים של תרבות, מחקר ומחשבה, והיא באה לידי ביטוי הן במרחב של העשייה הפוליטית-הציבורית הן במרחב של המחקר וההוראה האקדמיים. עולמו הרוחני והמעשי נע בין שני מרחבים אלה במתח מתמיד. נושאי דת ומדינה, יהדות ודמוקרטיה, תרבות ציבורית ומחקר עיוני של הפילוסופיה היהודית בימי הביניים ובעת החדשה - כולם מסעירים את עולמו, מושכים אותו לכיוונים שונים ומַפרים זה את זה מכוח ניגודיהם. פרופ' רביצקי אינו יכול להפריד בין העולמות, והודות למיזוג זה הפך לאחד מגדולי החוקרים של מחשבת ישראל ולאחד האינטלקטואלים הבולטים של זמננו. קובץ המאמרים שנאסף לכבודו עוקב אחר מתח זה ופורשׂ את העושר הטמון במחקר שמהותו היא תנועה מתמדת בין שני המוקדים - הפוליטי וההגותי. הספר מתחקה, בין היתר, על טיבם של מושגי יסוד פילוסופיים, דתיים ופוליטיים, כגון: סליחה, מחילה, משיחיות, אנרכיזם, שוויון ודת טבעית; ונידונות בו משנותיהם הפוליטיות של אישים כמו רבי משה נרבוני, ר' יצחק אברבנאל, רס"ג, הרמב"ם, הרלב"ג, ר' אברהם אבולעפיה, הרמח"ל, הרב שך, רבי אלחנן וסרמן, ישעיהו ליבוביץ, ברנר ור' בנימין, החפץ חיים והרב קוק. האסופה שלפנינו מחזיקה בין דפיה את מאמריהם של בכירי ההוגים והחוקרים בתחום מחשבת ישראל - תלמידים ועמיתים של פרופ' רביצקי. מחברי המאמרים אינם עוסקים רק ביצירות הרוח של העבר אלא גם בסוגיות המעסיקות את ההווה היהודי והישראלי. באסופה גם סקירה מחקרית על הגותו של פרופ' אביעזר רביצקי וכן מאמר על דרכו ואישיותו, מפרי עטם של ארבעת ילדיו. אל הספר
נושא/נושאים: , העת החדשה
תוכן הספר:
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

עמודים:
485  487  488  489  490  491  492  495  496  497  498