שחרור המקום : דרך למהגר בעולם

שחרור המקום : דרך למהגר בעולם

מחבר: ערן קמחי
שנת ההוצאה: 2016
מילות מפתח: הגירה; ריבוד חברתי; מהגרים; זהות קבוצתית; זהות (פילוסופיה); דירוג חברתי; מעמד חברתי; מעמדות; שכבות חברתיות; ריבוד; זהות חברתית; זהות קולקטיבית
ההגירה בעולם איננה חופשית, מסיבה פשוטה: מדינות מתירות התיישבות קבע בשטחן רק למי שמזוהה כבן המקום. בימינו, מזוהה כל אדם כבן מקום מסוים מתוקף נסיבות מולדות, כפי שמגלם הגיון התחולה של האזרחות, וכך נשללת עקרונית האפשרות לחיות במקום אחר. בספר זה נעשה ניסיון לתאר את המגבלות על ההגירה כעוול שיסודו בהתכחשות לקרבה היסודית שבין בני אדם, ולערער על תפיסת ההגירה כבעיה הנמצאת באחריותה של המדינה הריבונית. תחת זאת, החופש להגר מתואר כאן כמזור אפשרי למצוקותיו של אדם. על מנת לחלץ את הזיהוי של אדם עם מקום מצבת המובן־מאליו, נבחן מושג הזהות מזוויות נוספות, המאירות עליו כבלתי־הכרחי וכפתוח לשינוי היסטורי. תופעת ההגירה לאמריקה בזמן המודרני נידונה גם היא בספר, כדוגמה לגמישות אפשרית במדיניות ההגירה הנהוגה כיום בעולם. אל הספר
נושא/נושאים: , אוכלוסיה וחברה
תוכן הספר:
פרדס הוצאה לאור בע"מ

עמודים:
1  3  4  5  9  10  13  14