חוללות עצמית במכללה להוראה : הלכה למעשה

חוללות עצמית במכללה להוראה : הלכה למעשה

מחבר: שרה כ"ץ ויחיאל פריש
שנת ההוצאה: 2013
מילות מפתח: חינוך; ציפיות ושאיפות (פסיכולוגיה); הנעה; הכשרת מורים; הישגיות; פדגוגיה; ציפיות ושאיפות; ציפיות (פסיכולוגיה); שאיפות (פסיכולוגיה); מוטיבציה; מוטיווציה; מניע; הניעה
הספר הנוכחי מיועד לאנשי-חינוך ולכל המתעניין בתחומי המוטיבציה והחוללות-העצמית של לומדים בגילאים שונים, בהנחה שהקורא מכיר את הספר שהוא מבוא לתחום, והוא מבקש ללמוד כיצד הדברים מתבצעים הלכה ולמעשה ומהם המלווים את העשייה בשלבים השונים. זהו ניסיון לתרגם את נושא החוללות העצמית מהתאוריה אל המעשה על-ידי שימוש במודל ה"פינג-פונג" שבסיסו הוא הוראה מעצבת מונחית ביצוע. בספר, אוסף אותנטי של ניסיונות לעצב ולהעצים אמונות חוללות של לומדים בתחומים ספציפיים מגוונים. תלמידים רבים מדי נסוגים היום באופן מתמיד מתחומים מסוימים מפני שאיש לא טרח לטפח את הכישורים המוטיבציוניים שלהם בתחומים אלה קודם. לא לטפח חוללות עצמית פירושו למעול בתפקידנו כמורים וכמחנכים.המחקר בנושא החוללות העצמית ברובו התנהל ומתנהל באמצעות מתודולוגיות כמותיות בספר זה אנו מציעים לראשונה לחשוף פרופיל של חוללות עצמית על-ידי שימוש בפרדיגמה איכותית-קונסטרוקטיביסטית בכל פרק נבנה מגוון של כלים להתערבות באוכלוסיות שונות, מודגשים שיקולי הדעת, ההחלטות והלמידה מההתנסות המדווחת, ומובאות עצות לפרחי-הוראה או למורים המתעתדים להתנסות בהתנסויות דומות. אל הספר
נושא/נושאים: , חינוך, חינוך בישראל
תוכן הספר:
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור

עמודים:
1  3  4  5  7  9  10  11  13