בית המשפט : חמישים שנות שפיטה בישראל

בית המשפט : חמישים שנות שפיטה בישראל

מחבר:
שנת ההוצאה: תשנ"ט, 1999
מילות מפתח: בית המשפט העליון; משפט; חוקי יסוד; בית משפט עליון; חוקים; חוק; חוק יסוד; חוק-יסוד
ספר זו; כולל מבחר של 50 פסקי־ דין פרי פסיקת בית־ המשפט העליון. לצידם מובאות סקירות כלליות על התפתחות שיטת המשפט הישראלית בחמישה עשורים על ענפיה השונים. מתוך מבחר זה עולים רבדיה של העשייה המשפטית בתחומי המשפט הפרטי, הציבורי, הפלילי, משפט העבודה והמשפט החוקתי. מתוך עשייה זו נשמע קולו של בית ה־משפט בהסדרת היחסים שבין בנות ובני החברה, בהתמודדות עם התמורות שעברה החברה הישראלית ובתרומה להן, שאחד משיאיה הוא ההגנה על הזכויות החוקתיות. הגנה זו קיבלה ביטוי חדש בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו הקובע כי: "זכויות האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם, בקדושת חייו ובהיותו בן־ חורין..." השמירה על זכויות האדם היא משימה מתמדת שלא תיגמר לעולם, המופקדת בידי בתי־המשפט. חוק היסוד מהווה הד למפעל זכויות האדם, פרי יצירה קודמת של בית־ המשפט, ובשורה להגנה החוקתית של זכויות היסוד. הגנה זו נפרשה לראשונה על חוק היסוד בפסק־ דין בנק המזרחי שתיאר את המציאות החקיקתית במסגרתה נולד החוק, אך גם קבע את המציאות הנורמטיבית העתידה להתרחש בעקבותיו, ומבחינה זו הוא נגע במהות זכויות האדם ועוצמתן בשיטת המשפט הישראלית. פסק־ דין זה ופסקי־ דין אחרים בעלי משמעות עקרונית מוגשים בספר זה על־ ידי משפטנים ואנשי עט נוספים מן השורה הראשונה אשר חברו בכתיבתו. אל הספר
נושא/נושאים: , משפט
תוכן הספר:
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור

ישראל. הנהלת בתי המשפט

עמודים:
3  4  6  7  8  9  10  11  12