אגדה למעשה : עיונים בסוגיות משפחה חברה ועבודת השם - אגדה למעשה :עיונים בסוגיות משולבות: אגדה, הלכה ומעשה - ספר שני: אדם בחברה

אגדה למעשה : עיונים בסוגיות משפחה חברה ועבודת השם - אגדה למעשה :עיונים בסוגיות משולבות: אגדה, הלכה ומעשה - ספר שני: אדם בחברה

מחבר: יהודה ברנדס
שנת ההוצאה: 2011
מילות מפתח: תלמוד בבלי; יהדות וחברה; אגדה; חברה ויהדות
'אגדה למעשה' מבקש להאיר דרך בהבנת האגדה התלמודית ותפקידה בעיצוב החיים היהודיים. הספר מצביע על כך שהאגדה שבתלמוד מהווה חלק בלתי נפרד מהדיונים ההלכתיים. האגדה משרטטת באמצעים ספרותיים ורעיוניים את מכלול השיקולים האנושיים, הרגישויות והדקויות שאינם ניתנים לניסוח מדויק בשפת ההלכה המשפטית והפורמלית. 'אגדה למעשה' מדובב את הסוגיות התלמודיות בשפה עכשווית באמצעות קריאה צמודה של הסוגיות התלמודיות. הספר פורש בפני הקוראים את הלך המחשבה התלמודי - המקפל בתוכו הלכה ואגדה - כבסיס להתמודדותו של האדם בן זמננו עם השאלות הקיומיות העולות ביחסיו עם סביבתו. הכרך הראשון עסק בעיקר בעולמו הפרטי של האדם: מול הא־להים, איש ואשתו, הורים וילדיהם. הספר שלפנינו מתמקד בסוגיות שעניינן האדם בחברה: כבוד האדם, צדקה ומסים, חסד ורווחה, מערכת החינוך, היחסים בין יושבי ארץ ישראל והגולה, ויחסי עם ישראל ואומות העולם. מבחינה מתודולוגית התמקד הכרך הראשון בביסוס טענת היסוד של משמעותה המעשית־הלכתית של האגדה התלמודית, הספר שלפנינו מתמודד עם הקשיים הקיימים בתרגום שפת האגדה, על המליצה, ההפלגה והבדיון שבה, להנחיות בעלות אופי מעשי וריאלי ולהנהגת אורח חיים. אל הספר
תוכן הספר:
ספריית אלינר

תבונות

עמודים:
1  2  3  4  6  8  12  13  14