באור פניך יהלכון : מידות וערכים בעבודת ה'

באור פניך יהלכון : מידות וערכים בעבודת ה'

מחבר: אהרן ליכטנשטיין
שנת ההוצאה: 2012
מילות מפתח: פילוסופיה יהודית; מוסר היהדות; תלמוד תורה; פילוסופיה; מחשבת ישראל; מחשבת-ישראל; תיאולוגיה יהודית; תיאולוגיה; מוסר יהודי; לימוד תורה; לימודים תורניים; למוד תורה
באור פניך יהלכון,  הרב אהרן ליכטנשטיין בוחן את דמות האדם המאמין לאור אתגרי השעה ומשימות הדור. הספר פורש את תפישת עולמו של הרב ליכטנשטיין, הממוקדת במחויבות לעבודת ה' לצד ההכרה במגוון הדרכים המשרתות מטרה זו. גישתו משלבת מסירות יהודית נאמנה עם רוחב דעת, מחויבות הלכתית ולמדנית עם השכלה כללית עשירה, המשכיות ומסורת עם תחושת מעוף ומרחב. הספר נע מן הנצח אל ההווה, ומציג לפנינו עמדה מגובשת לגבי חיי האדם בכל עת ולגבי חיינו כאן ועכשיו. אל הספר
נושא/נושאים: , דתות, העת החדשה
תוכן הספר:
משכל (ידעות  ספרים)

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  9  10  11  12  13