אינטרטקסטואליות בספרות ובתרבות : ספר היובל לזיוה בן-פורת

אינטרטקסטואליות בספרות ובתרבות : ספר היובל לזיוה בן-פורת

מחבר:
שנת ההוצאה: תשע"ב - 2012
מילות מפתח: ספרות עברית; גלובליזציה; ספרות ופילוסופיה; סיפרות; ספרות; גלובליזצייה; פילוסופיה וספרות
ראשיתו של ספר יובל זה בכנס בין-לאומי, שהתקיים באוניברסיטת תל-אביב בחסות החוג לתורת הספרות הכללית והמכון הישראלי לפואטיקה וסמיוטיקה ע"ש פורטר, עם פרישתה של פרופ' זיוה בן-פורת.
שניהם, הכנס והספר, נולדו בהאבה גדולה ומתוך הערכה רבה למחקריה של פרופ' בן-פורת, להן שותפים עשרות עמיתיה, ממשיכי דרכה ותלמידיה, שרק חלק קטן מהם מיוצג בספר הזה.
אין בו, לכן, שיקוף אמיתי של האהבה וההערצה של עוד מאות תלמידים ותלמידות, מונחים ומונחות והרבה שותפים לדרך, שלא ניתן היה לכלול באסופה הנוכחית. אל הספר
נושא/נושאים: , ספרות עברית
תוכן הספר:
הקיבוץ המאוחד

עמודים:
1  3  4  6  7  8  9  10  11  12  13