למה לא אהב פרויד את יעקב? מאחאות אנדרוגנית למגדר יהודי יעל פלדמן

" ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו ורבקה אוהבת את יעקב" בראשית כה 26 למה אהבה רבקה את יעקב ? ככה . כמעט כמו פרויד , המספר המקראי אינו חש צורך לנמק אהבת אם . כאן אין "כי , " ... לפחות כל עוד מתעלמים מקישורים אינטראטקסטואליים שונים . ואכן , מספר פרקים מאוחר יותר מסתבר לנו שאם אין לאהבת האם סיבה גלויה לעין , לפחות יש לה תוצאה מוחשית : התאהבותו ממבט ראשון של יעקב ברחל - אירוע שאין לו אח בבראשית והוא נדיר במקרא בכלל . אכן , נופך רומנטי זה הוא שתרם כנראה לריבוי השכתובים הספרותיים המודרניים של דמות יעקב , למן הטרילוגיה של תומאס מאן . 7 ^ 7 » ? א ^ י , 7 שהכרך הראשון שלה מוקדש ל"סיפורי יעקב , " ועד לנרטיב ההרמנויטי של חוקר הספרות הידוע הרולד בלום : " לפני שהשתכנעתי בכך שי' היא אישה , " אומר בלום בספרו המוקדש לתנ"ך , 7 , של י' , ( The Bookof J ) "נטיתי לחשוב שיעקב הוא חתימתו של , 'י מעין ייצוג עצמי" ( וו , 1990 , 81001 עמ' . ( 209 לעומת זאת , בולטת התעלמותו של המיתולוג הפסיכולוגי הגדול של המאה העשרים , זיגמונד פרויד , לא רק מדמותו היצרית ורבת-התהפוכות של יעקב , אלא מכל מערכת היחסים המשפחתיים הסוער...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד