נמצאו 20 ספרים בקטגוריה
לכל הספרייה
מאת: אהוד גזית
תיאור: "החיים קשים". "החיים לא אמורים להיות קלים".
האם זהו אכן מצב הכרחי או שיש אפשרות לחיים קלים יותר?
מהם החיים ומהם תכונותיהם ומאפייניהם. ​בספר זה אנו מנסים להגדיר את תופעת החיים ולהסיק מההגדרה שיש תכונות ומאפייני חיים רבים שהם הכרחיים לחיים ויתקיימו בכל צורות חיים, בכל מקום ובכל זמן. התכונות שנבדוק הן תכונות מבנה ותכונות התנהגות של יצורים חיים. נתרכז בקושי ובסבל שנלווים לחיים ובחוסר האפשרות להימלט מהם. עם זאת, מאחר שהסבל הוא הכרחי ולא ניתן לביטול, אין להתייחס אליו בצורה ערכית ושלילית אלא לקבלו כדבר נלווה הכרחי לחיים, ולכן איננו בעצם "סבל" אלא תופעה כמו כל תופעה טבעית.
פרדס הוצאה לאור בע"מ
מאת: מיכאל אברהם
תיאור: מדעי החופש עוסק בשאלת חופש הרצון ונוגע גם בשאלות של גוף ונפש, שעברו בעשורים האחרונים מתחום הפילוסופיה אל תחום המחקר המדעי. הדברים הגיעו לידי כך שנוצר הרושם שבעתיד נוכל להכריע בהן בכלים מדעיים־אמפיריים, ואכן אי־שם במעמקי עולם המחקר של מדעי המוח מתחיל להתגבש קונצנזוס דטרמיניסטי ומטריאליסטי הדולף בחלקו לעולם הרחב, אולם הדיון בו דל למדי. מדעי החופש מראה שרבים מן החוקרים שעוסקים בשאלות הללו, הן פילוסופים והן אנשי מדע מהטובים והבולטים בתחומיהם, אינם מקדימים לדיוניהם ניתוח מושגי ראוי, ועל כן טיעוניהם לוקים בחסר. החסר בדיון שיטתי ומושגי סדור מקשה גם עליהם להבין את משמעות ממצאיהם, ומכאן שהם מתקשים גם להגיע למסקנות מדויקות במישורהפילוסופי. הספר מציג אפוא תמונה פנורמית ושיטתית של הנושא המורכב הזה בצורה נגישה ובהירה ובלי להתפשר על רמת הדיון. מטרתו היא לסייע לקורא המשכיל, כמו גם לחוקר המדעי, לגבש עמדה ביחס לשאלות הדטרמיניזם והמטריאליזם לאור הממצאים המדעיים החדשים ומתוך התחשבות בשיקולים פילוסופיים ומושגיים שונים, והכול מתוך עמדה בהירה ועקבית הדוגלת בחופש הרצון.
משכל (ידעות  ספרים)
מאת: קונראד לורנץ
תיאור: על התוקפנות בטבע. ניתוח התנהגויות של בעלי חיים בטבע.
הקיבוץ המאוחד
מאת: הנרי בייקר טריסטראם
תיאור: הנרי בייקר טריסטרם, כומר אנגלי שהיה אהוב ומעורך על בני קהילתו בדיוראם, היה ראש וראשון לחוקרי החי והצומח של ארץ הקודש שסלל דרך לחוקרים רבים אשר המשיכו את דרכו".
טריסטרם גילה מינים חדשים למדע בארץ הקודש ובירדן והיה בעל אוסף מוצגים עצום, שאת חלקם שלח למוזאונים שונים באירופה.
אף על פי שעברו כ-130 שנה מאז נכתב, עדיין מהווה הספר מסמך חשוב מאין כמותו, המאפשר להשוות את עולם החי בארץ בתקופתו להיום, וכך למשל התקיימו בתקופתו מינים שרובם נכחדו מנוף הארץ: אייל הכרמל, הלינקס, הדוב החום הסורי, הראם הלבן, הברדלס, הפרא, הגחן, הקטופה ועוד. לכן כונה טריסטרם בצדק על ידי פרופ' בודנהיימר 'אבי הזאולוגיה של ארץ ישראל'.
מוסד ביאליק
מאת: צ'ארלס דרווין
תיאור: הספר נתפרסם לראשונה בשנת 1859.
פרסומו נודע כאחד המאורעות הבולטים בתולדות המחשבה האנושית. עניינו המרכזי הוא במנגנון ההתפתחות בטבע החי והצומח. הוא מביא הוכחות להתפתחות המינים ממינים קדומים. טיבה של ההתפתחות מתבהר בתורת הברירה הטבעית.
מוסד ביאליק
מאת: חנוך דגן
תיאור: "מקרקעין בישראל : בין הפרטי ללאומי" - מטרתו של ספר זה הינה להציג אוסף רחב של דעות בסוגיות מרכזיות אלה של ההוויה הישראלית. נכללים בו חיבורים של חוקרים מתחומי המשפט הפרטי והציבורי וממדעי החברה והרוח. בכל המאמרים בולטת ההכרה בחשיבות של אופן התפתחותם של דיני המקרקעין בישראל בהקשרים הנידונים כאן ובהשפעה הצפויה של התפתחות זו על דמותה העתידית של החברה הישראלית.
רמות
מאת: זאב לוי, נדב לוי
תיאור: ספר זה, פרי עבודה משותפת של אב-פילוסוף ובן זואולוג, דן בבעיות אתיקה, מוסר ורגשות, הנוגעים לבעלי-חיים, ובעיקר של בעלי-חיים עיליים (יונקים וציפורים). הוא עוסק בחובות האדם לבעלי-חיים, בזכויותיהם, במודעותם העצמית וברגשותיהם, באופני התנהגותם של בעלי-החיים ובכישוריהם, באקולוגיה, בשימור הטבע ובמגוון המינים שבו.
הספר ייחודי באופיו ואינו דומה לספרים שונים שתורגמו בשנים האחרונות לעברית, המתארים את חיי הקופים, השימפנזים, הפילים והאריות. הספר מנסה להעלות מספר סוגיות חשובות, שלא נדונו עד כה אלא מעט מאוד בספרות הביולוגית והזואולוגית בארץ.
שיטת הדיון בו היא אינטר-דיסציפלינרית וכוללת עיונים פילוסופיים, זואולוגיים, פסיכולוגיים, אנתרופולוגיים ואקולוגיים, הן מזווית הראייה של האתיקה הקלאסית - זכויות וחובות - הן של מה שמקובל היום להגדיר כ"אתיקה סביבתית" והן מנקודת מבטו החדשנית של האדם, אודות היותם של חלק מבעלי-החיים בעלי יכולת תרבותית בדומה לזו של האדם או בתהליכים מתגבשים שלה.
נעשתה בספר הבחנה בין אינסטינקטים לכשרים נלמדים, בעיקר בשדה התקשורת, הלשון, השימוש בכלים וכישורים יוצאי דופן אחרים של בעלי-החיים.
אחת ההנחות הראשיות, העוברת כחוט השני לאורכו של הספר, היא כי יש להתייחס אל בעלי-החיים העיליים כאל "אישים" (PERSONS) ולא כאל דברים (THINGS). הדבר גורר מסקנות שונות במישור האתיקה המעשית, כמו למשל בנוגע לציד לשם רווח או שעשוע, ניסויים בבעלי-חיים, כליאתם בגני-חיות, מופעיהם בקרקסים ועוד.
החלק הראשון של הספר מתמקד בעיקר בעיונים פילוסופיים ומוסרניים של יחס האדם לבעלי-חיים.
החלק השני מתאר את יכולתם וכישוריהם האינטליגנטיים של בעלי-חיים בתחומים שונים, והחלק השלישי דן במסקנות ובהמלצות מוסרניות לגבי נושאים שונים בעלי משמעות מעשית אקטואלית.
ספרית פועליםהוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה
מאת: יעקב שביט, יהודה ריינהרץ
תיאור: אבולוציה, גזע, סביבה ותרבות - יהודים קוראים את דרווין. מאז הופעת "מוצא המינים" בנובמבר 1859 היו תורת האבולוציה של צ'רלס דרווין וכמה ממונחי היסוד שלה לאבני פינה של העולם המדעי והאינטלקטואלי ושל השיח הציבורי. 'המהפכה הדרווינית' טלטלה גם את העולם היהודי והשפיעה עליו עמוקות לא רק משום שהצטיירה ככפירה בעיקרי השקפת העולם התיאוצנטרית והציעה בסיס מדעי לתפיסת עולם חילונית, אלא גם משום שסיפקה תובנות חדשות להבנת מהותו של הטבע האנושי ושל טיבם של המנגנונים והתהליכים הפועלים בהיסטוריה ובחברה האנושית ומעצבים אותן.
ואולם, דרווין לא היה היחיד שהציע במחצית השנייה של המאה ה-19 מודל של אבולוציה. חוקרים והוגי דעות אחרים הציגו מודלים שונים של התפתחות, השתלשלות והשתנות, שגם להם הייתה השפעה רבה על העילית האינטלקטואלית והאינטליגנציה היהודית ואף על השיח הציבורי היהודי. הספר הזה דן במשנתם של שלושה מהם, שנחשבו במחצית השנייה של המאה ה-19 למאורות הדור: הפילוסוף הבריטי הרברט ספנסר, ההיסטוריון הבריטי הנרי תומס באקל (י"ח ברנר כתב עליהם כי כל משכיל יהודי מכיר אותם ו"מדבר בשמם") והמלומד ואיש הרוח הצרפתי ארנסט רנאן. דרווין, ספנסר, באקל ורנאן מילאו תפקיד מרכזי בשיח האינטנסיבי על נושאים שהיו חלק בלתי נפרד מאקלים התקופה כגון 'קדמה', 'התפתחות', 'השתנות', 'מלחמת קיום', 'גזע', 'ציוויליזציה', 'תרבות' ו'סביבה טבעית', והציעו רעיונות שבהם נעשה שימוש ושימוש לרעה. בהקשר היהודי היה למונחים האלה, לפרשנות שלהם ולהתמודדות איתם תפקיד חשוב בעיצוב הבנה חדשה של מהות היהדות ושל תולדות העם היהודי; פרשנות וההתמודדות המשקפות כמה מבעיות היסוד שניצבו בפני היהודים בעידן המודרני.
פרופ' יהודה ריינהרץ הוא נשיא אוניברסיטת ברנדייס ומופקד על קתדרת קורט לתולדות ישראל בזמן החדש.
פרופ' יעקב שביט מלמד בחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל-אביב. ספרם אירופה המהוללת והמקוללת הופיע בהוצאת עם עובד ב-2006.
הקיבוץ המאוחד
מאת: אוטה פרית'
תיאור: ספרה של החוקרת בעלת השם העולמי אוטה פרית'. הספר מתאר את הכשלים הקוגניטיביים של האוטיזם, ובעזרת הסבריה הפרגמטיים החידה מתבהרת. הספר, באמצעות פיתרון החידה, מציע פתרונות שמבוססים על המחקרים העדכניים ביותר של המדע המודרני.
ספרית פועלים
מאת: אלי שוורץ, אורנה שץ-אופנהיימר
תיאור: ספר ייחודי זה על אורחות חייהם של נוסעים מתמקד באותו "נוסע סמוי", מחלה, המלווה את המסע. הספר משלב שתי נקודות מבט. האחת, סיפורה של המחלה - ניתוח קליני שלה על גורמיה, אפיונה, זיהויה ודרכים לטיפול בה. האחרת, סיפורו של החולה - כיצד הוא מגלה אותה ואיזה מקום היא תופסת במחשבותיו ובתחושותיו בעת שהותו הרחק מהבית, בג'ונגל, בעיירה נידחת או דווקא במלון פאר, עד שמגיע שלב האבחון והטיפול.
רמות
מאת: רמי רחמימוב
תיאור: עד לפני כחמישים שנה מוח האדם היה מעין קופסה שחורה. בשנים האחרונות נפתחו מספר צהרים בקופסה השחורה, שדרכם אנו יכולים להציץ ולראות כיצד מתפקד המוח. זאת מהפכת המוח.
ספר זה בוחן את מהפכת המוח מכמה זוויות ראייה. נראה כיצד תאי העצב במוחנו מדברים זה עם זה (וכיצד הם שותקים) נבחן כיצד התקשורת במערכת העצבים משפיעה על מחלות הנפש ויוצרת אותן, ונעמוד על משקלה הרב של תקשורת זו בהבנת השפעת הסמים על מוח האדם ועל התנהגותו.
מכון ון ליר בירושליםהקיבוץ המאוחד
מאת: חיים גבירצמן
תיאור: למרות האקלים היבש למחצה ומקורות המים המוגבלים ולמרות הקשיים הכלכליים והפוליטיים, בנתה מדינת ישראל בשנותיה הראשונות מפעלי מים ארציים המנצלים את כל מקורות המים הטבעיים והצליחה להגשים יעדים ממלכתיים של התיישבות, פיתוח, וקיום מערכות חיים מודרניות. אף על פי כן מדינת ישראל מצויה כיום במשבר מים חמור, ההולך ומחריף משנה לשנה: מפלסי המים ירדו אל מתחת לקווים האדומים, תהליכי ההמלחה והזיהום פגעו קשות באיכות המים, ומערכות התשתית (לשיפור איכות המים, להתפלה, ולמחזור השפכים) לוקות בחסר. בספר זה מוצגים לראשונה הנתונים המלאים והמדויקים על משק המים הישראלי, מפורטים ההישגים והמחדלים, ומסוכמות חמישים שנות מחקר.
הספר נחלק לשלושה חלקים. הראשון מתאר את משאבי המים הטבעיים של ישראל ומתמקד בתהליכים ההידרולוגיים והאקולוגיים המתרחשים בכל אחד ממאגרי המים. בחלקו השני מתוארים מפעלי אספקת המים בארץ והמתקנים לשיפור איכות המים, ליצירת מים חדשים ולטיפול בשפכים. חלקו השלישי של הספר מנתח את משבר המים הנוכחי ומציג חלופות לפיתוח עתידי.
פרופ' חיים גבירצמן — חוקר ומרצה להידרולוגיה במכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית בירושלים. הוא סיים את עבודת הדוקטור ‭(1988)‬ בפקולטה לכימיה במכון וייצמן, והשתלם באוניברסיטת סטנפורד בקליפורניה. מחקריו מתמקדים בתהליכי המלחה וזיהום של מי תהום, מודלים הידרוגאולוגיים ממוחשבים, ובעיות משאבי המים של מדינת ישראל. פרופ' גבירצמן פרסם עשרות מאמרים בעיתונות המקצועית, המציא פטנטים לשיקום מאגרי מי תהום מזוהמים, היה חבר במועצת המנהלים של חברת "מקורות‭."‬ כיום הוא יושב ראש האגודה הישראלית למשאבי מים.
יד יצחק בן-צבי
מאת: יוסי כץ
תיאור: בספר 'לעצור את הדחפור' מוצגים הכלים המוסדיים שנוצרו בשנים שלמן הקמת המדינה ועד לאישורו של `חוק גנים לאומיים ושמורות טבע`, בשנת 1963, כדי לטפח ערכי טבע ונוף ולסייע לשימורה של המורשת ההיסטורית של מדינת ישראל.
הספר מגלה כי האבות המייסדים הכירו בחשיבות טיפוחה של `תרבות המרחב` במדינת ישראל הצעירה וביקשו לעשותה, בין השאר, אמצעי להקניית ערכי לאום ולהעמקת הקשר בין העם לארצו - בייחוד נוכח המוני העולים שהגיעו באותה עת מן הפזורה היהודית וביקשו להתערות במולדתם ההיסטורית; גם הפוטנציאל הכלכלי הטמון בפיתוח האתרים ובטיפוחם כמוקדי תיירות לא נעלם מעיניהם של קברניטי המדינה.
עוד מתברר בספר תפקידם המיוחד של גופים שונים, ממשלתיים וולונטריים, ושל יחידים, אישי ציבור ואזרחים מן השורה, כאחד, וסיועם בכל הנוגע לשמירתם וטיפוחם של ערכי טבע ונוף ושל המורשת ההיסטורית.
זהו ספר רב עניין לחוקרים, לחובבי טבע וסביבה, לגופים ה`ירוקים` ולכל המתעניין בתולדות המדינה, הגאוגרפיה שלה ועיצוב המרחב שבה.
הוצאת אוניברסיטת בר אילן
מאת: אלישע אפרת
תיאור: מאז מלחמת ששת הימים ועד היום לא פיתחה ישראל במידה סבירה את התשתית הפיסית של המדינה שבתחומי הקו הירוק. חסרות בה עדיין מערכות יסוד בתחומים רבים הדורשות בינוי והשלמה כדי לקיים בה פעילות כלכלית וחברתית הראויה למדינה מודרנית.
בספר זה תיאור, ניתוח ודיון מקצועי וביקורתי ממצה, לצד מסקנות לעתים יוצאות דופן, במכלול נושאי תשתית אקטואליים - הפרטת הקרקעות החקלאיות, משבר המים, ערים חדשות, יישובים חדשים בגליל ובנגב, קיבוע הבדווים, הבניה בירושלים, יישובי קו העימות, אפליית הנגב, כביש חוצה ישראל, מסילות ברזל חדשות ושדות תעופה, איים מלאכותיים בים, פינוי מחנות צה"ל, שימור ערכי נוף וטבע, אתרים היסטוריים ועוד.
הוא מבוסס על מחקר מעמיק, איסוף נתונים ומעקב רב-שנים אחר התכנון בישראל מאז הקמת המדינה ודרך ניהולו במוסדות הממשלה.
רמות
מאת: אלישע אפרת
תיאור: המסות הגיאוגרפיות שבספר עניינן הוא האדם וזיקתו אל הסביבה בישראל, שבה קיים ניצול-יתר ובלתי סביר של משאביה הטבעיים תוך הפרת האיזון האקולוגי בין בינוי למגורים, תחבורה, תעשיה, ביטחון ועוד, לבין קרקע חקלאית, חופי ים, מקורות מים, חי, צומח וערכי טבע. לאלה גם מתווספות תופעות כלכליות וחברתיות של חסר, עוני וקיפוח בקרב שכבות שונות של האוכלוסייה.
הנושאים המרחביים והאנושיים הנדונים בספר מבטאים את ההוויה הגיאוגרפית הישראלית בדרך של תיאור ממצה ועדכני המסביר, מבהיר ומאיר מצבים אקטואליים בחיי היום-יום בארץ באורח ביקורתי ותובעני.
רמות
מאת: ארנון סופר
תיאור: האם המזרח התיכון הולך פעם נוספת לקראת עימותים אלימים על מים? גידול האוכלוסייה במזרח התיכון הוא המהיר בעולם, ולכן גובר הביקוש למים, בעיקר לחקלאות אך גם לצריכה ביתית ולתעשייה. כמות המים המצויה באזורינו היא גם מוגבלת וגם פוחתת בעקבות שינויי האקלים, ולמרות זאת ניצולה בזבזני. מימי הנילוס, הפרת והחידקל מתמעטים והולכים וכך גם נהרות נחלים קטנים יותר, כמו הירדן והאורנטוס, ומי התהום. התוצאה היא פיתוח מערכות ניקוז אזוריות באופן בלתי מתחשב, דבר המגביר את המתח בין המדינות בנושא המים. היש פתרון לבעיה זו? הייתכן שיתוף פעולה בין המדינות בנושא המים? אולי התפלה תציל את האזור? אולי עוד מלחמות? ספר זה דן בסוגיות אלה.
עם עובדאוניברסיטת חיפה. הקתדרה לגיאואסטרטגיה "ע"ש ראובן חייקין ז"ל"
מאת: אלון טל
תיאור: הסביבה בישראל מסכם יותר מעשרים שנות ניסיון של המחבר בתחום איכות הסביבה בישראל, ומציג תיאור מדויק, מאוזן ומרתק של ההיסטוריה הסביבתית המקומית.
הקיבוץ המאוחד
מאת: גידי זנד, סמדר רייספלד, נורית קינן
תיאור: פארק טבע רמת הנדיב, הנמצא מדרום לזכרון יעקב מקיף את גני הזיכרון בהם טמונים הברון בנימין אדמונד דה רוטשילד ורעייתו. הפארק מנוהל בדרך המשלבת בין שמירה על ערכי טבע, נוף ומורשת לבין פעילות לציבור הרחב, מחקר וחינוך. פארק הטבע מזמן להולכים בשביליו היכרות עם סביבות חיים מגוונות. מרבית שטח הפארק מכוסה בנופי שיחים השזורים בכתמי חורש ים תיכוני. בינות לנופים הטבעיים - חורשות ברושים ואורנים, שניטעו בידי אדם. במערב הפארק נופי מצוקים תלולים הצופים אל הים התיכון, ובמזרחו - מעין מפכה - עין צור.בכל אחד מבתי הגידול תנאים אופייניים המשפיעים על מגוון המינים של הצומח ושל החי. יחסי גומלין מורכבים נרקמים בין בעלי-החיים, מיני הצמחים וסביבת החיים שלהם. הספר שלפנינו חושף בפני בקורא בו את קשרי הגומלין ומארגי החיים הסמויים בדרך כלל מעיני המטיילים.
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתרמת הנדיב
מאת: אבי פרובולוצקי, אסתר לחמן, גדי פולק
תיאור: פרסום זה מביא סקר ספרות בנושא החורש הים- תיכוני. החורש הים- תיכוני היא המערכת האקולוגית) אקוסיסטמה( העיקרית השלטת או יכולה להתפתח, במופעים שונים, בנופי ארץ ישראל המרכזית והצפונית. מתוך עושר הספרות שעמד לרשותנו, בחרנו להתמקד במספר נושאים : המאפיינים האקלימיים של אזורים ים תיכוניים, אפיון תצורת הצומח הים ת־יכוני באתרים שונים בעולם, התאמות צמחי החורש לתנאי הסביבה והשפעת האדם על המערכת האקולוגית הים תיכונית בעקבות אלפי שנים של פעילות והתערבות. נושאים אלה, יחד עם אפיון והגדרה של נופי החורש בישראל ובעיות הממשק שלהם, יאפשרו למתעניין להרחיב את ידיעותיו והבנתו את המערכת האקולוגית הים ת־יכונית בכלל, ומופעה בארץ - בפרט.
החברה להגנת הטבעיד הנדיב
מאת: עמנואל מזור
תיאור: הספר מתייחס לאתגר מרכזי הניצב בפנינו בתכנון ופיתוח הארץ במאה ה 21 - עצירת הכרסום הכמותי במשאב המים, בנופי הבראשית, במסלע, בצומח, בחי ובמורשת האדם. לשם כך עלינו לעבור לתכנון ערכי -סביבתי של הארץ, להבליט ולחזק רבגוניותה, ולקדם פיתוח מושכל, המשמר את הטבע ומשתלב בו. ברוח זו דן הספר בשורה של מערכות העוסקות בתפעול משאב המים, בתכנון אורבני; בהקמת פארקים נושאיים של טבע ומורשת, המקושרים ליישובים שבקרבתם; וביישום תכנית מתאר לנגב ותבנית ערבית סביבתית לכלל הארץ. המסקנות מתורגמות לעקרונות של תכנון לפי ייעודים המוגדרים לסוגים שונים של תאי שטח, ולכל סוג תא שטח מוצעת שורה של היגדי תכנון ותפעול, אשר יהוו קווים מנחים הן ליזמים והן לוועדות התכנון ברשויות המקומיות. למימוש האתגר הסביבתי מתבקשת הקמה של מספר גופים לאומיים: אוניברסיטה ליישומי תכנון ופיתוח הארץ; מרכז מחקר ופיתוח לממשק סביבתי; ומוזיאון הסביבה והאדם.
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור
הצג עוד תוצאות