קראו בכותר - משאבי המים בישראל : פרקים בהידרולוגיה ובמדעי הסביבה